Menu
  English

  Kenniscentrum Talentontwikkeling en EMI organiseren Inspiratiefestival

  Op donderdag 3 oktober was locatie Museumpark van Hogeschool Rotterdam het toneel van het Inspiratiefestival 'Samenwerken met ouders in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)'.

  16 oktober 2019

  Studenten, leraren, specialisten uit het werkveld, collega's en geïnteresseerden verbonden de thema's taalstimulering, laaggeletterdheid, meertaligheid en leren van elkaar. In verschillende workshops, keukentafelgesprekken, exposities en lezingen over taalachterstand vonden zij elkaar en wisselden kennis en ervaringen uit. Alle deelnemers hadden een eigen unieke ervaring door de afwisselende samenstelling van verhalen en inspiratiepunten die te bezoeken waren.

  In 't RACafé vonden de exposities en de keukentafelgesprekken plaats. Verschillende organisaties, met ieder een eigen thema, maakten samen deel uit van de expositie. De exposities waren vrij toegankelijk voor de deelnemers waar zij zich konden laten inspireren door onder meer CED-groep, Stichting Lezen & Schrijven, Actief Ouderschap en de Rutu Foundation.

  In de aanpak Thuis in Taal wordt er gesproken over co-coaching: het coachen door samen in de klas te zoeken naar passende stappen, lerend van elkaar.

   

  De keukentafelgesprekken stonden in het teken van onderwijs en Thuis in Taal.
  Het doel was om samen op zoek te gaan naar coaching op gebied van taal en zowel leraar als leerling te raken en te inspireren. Deze gesprekken werden bijvoorbeeld aangevoerd door Stichting Peuter & Co en PCBO.

  Het festival bood de deelnemers de ruimte om te verbinden, succeservaringen en kennis uit te wisselen en adviezen te geven en te ontvangen over implementatie. Daarnaast was het ook de perfecte gelegenheid om te ontwikkelen in co-creatie samen met de andere aanwezigen. Naast de Rotterdamse ervaringen die werden gedeeld, zorgden inbreng uit Amsterdam en Brussel voor een bredere visie.

  Zowel sprekers als bezoekers toonden een open houding, waardoor het thema Blij(f) verbinden goed tot zijn recht kwam en de dag als geslaagd werd ervaren.