Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt dr. ir. Ivo Vrouwe tot lector docentprofessionalisering en blended onderwijs

  27 maart 2023

  Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. ir. Ivo Vrouwe benoemd tot lector Docentprofessionalisering en blended onderwijs, bij Kenniscentrum Talentontwikkeling (KCTO). In deze hoedanigheid gaat Vrouwe zich richten op de pedagogische en didactische vaardigheden van docenten in de blended onderwijscontext van Hogeschool Rotterdam. Blended onderwijs is voor elke opleiding van Hogeschool Rotterdam van belang. Het ontwikkelen van kennis over blended onderwijs en het delen hiervan is dus noodzakelijk.

  Als gevolg van een aantal structurele veranderingen zoals groeiende technologische mogelijkheden en de ontwikkelingen rondom ‘een leven lang leren’, staat het hoger onderwijs aan de vooravond van een cultuuromslag. Een omslag waarbij we van kennisoverdracht naar kennisontwikkeling gaan en waarbij blended onderwijs een steeds grotere rol speelt. Dit maakt het noodzakelijk om antwoord te krijgen op de vraag hoe we als hoger onderwijsinstelling blijvend toekomstbestendig onderwijs kunnen vormgeven, dat alle studenten goed voorbereidt op hun professionele toekomst en welke professionaliseringsopties voor docenten daarbij het beste werken.

  Evidence informed

  Met het onderzoek naar docentprofessionalisering in blended onderwijs draagt het lectoraat bij aan de versterking van evidence informed werken in de hogeschool én aan het verzamelen van evidence uit de praktijk. Samen met alle opleidingen van de hogeschool ontwikkelt en onderzoekt Vrouwe een op de opleidingen afgestemde pedagogisch-didactische aanpak. Daarbij is in het bijzonder aandacht voor de vraag onder welke omstandigheden de inzet van specifieke digitale middelen van nut zijn voor het activeren van het leerproces van studenten.

  Het lectoraat werkt samen met WERKplaats Onderwijsleertechnologie, waarin docenten worden begeleid in het uitvoeren van kleinschalige experimenten met onderwijsvernieuwing in hun eigen opleiding. Ook is er een directe samenwerking met het hogeschool brede programma BlendHR, dat onder andere als doel heeft het stimuleren van een netwerk waarin professionals uit zowel het onderwijs als uit de ondersteunende diensten samenwerken aan de optimalisering en versterking van de onderwijsorganisatie.

  Over de lector

  Na het afronden van de ingenieursopleiding Architectonisch Ontwerpen is Vrouwe bevlogen geraakt van ontwerponderwijs in het algemeen en activerend onderwijs in het bijzonder. Uitgaande van de leervoorkeuren van de student en de leereffectiviteit van activerende onderwijsmethodes, heeft hij binnen theorieonderwijs in ontwerpopleidingen (materiaal, structuur en constructie) veel geëxperimenteerd met verschillende onderwijsconcepten, zoals workshops, probleem- en project gestuurde onderwijsomgevingen, flipped classroom-concepten en onderwijsleertechnologie.

  Deze bevlogenheid bracht hem er ook toe om promotieonderzoek te doen naar conceptueel leren. In dit onderzoek heeft hij meerdere samengestelde onderwijsprogramma’s voor verschillende hogescholen, academies, en universiteiten in binnen- en buitenland onderzocht en ontworpen. Vrouwe is gepromoveerd aan de KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas. Door het werken met verschillende hogescholen, konden resultaten en ervaringen van meerdere onderwijsomgevingen vergeleken worden, om zo de validiteit van het onderzoek te ondersteunen. Met deze aanpak heeft hij een brede ervaring in onderzoek en onderwijs binnen verschillende hogescholen en universiteiten opgebouwd en een sterk beeld ontwikkeld over kansen en mogelijkheden van blended onderwijs binnen deze context.