Menu English

Handreiking 'Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten’ gelanceerd. ‘Als je niet weet of je te eten hebt, kom je niet aan studeren toe’.

17 februari 2023

Veel studenten in het mbo hebben geldzorgen en of (studie-)schulden. De beperkte middelen en de stress die dat met zich meebrengt staat de toekomstkansen van deze jonge mensen in de weg.

Op 16 februari 2023 werd de handreiking 'Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten’ gelanceerd. De handreiking biedt handvatten voor mbo-professionals die iets willen betekenen voor deze studenten. Mariette Lusse, lector Kinderarmoede schreef de handreiking samen met Loïs Schenk (Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam) met medewerking van Judith van Dienst (ROC Albeda), Mia Wilsterman (ROC Zadkine) en Liesbeth van der Ree (Kenniscentrum Talentontwikkeling, Hogeschool Rotterdam).

“We hopen dat deze handreiking bijdraagt aan concrete actie in het mbo om geldzorgen en armoede te Signaleren en studenten te Ondersteunen en Stimuleren (SOS aanpak), zodat zij eerlijke kansen krijgen.”

Mariette Lusse lector Kinderarmoede

De handreiking werd geschreven in opdracht van gemeente Rotterdam. Vele ervaringsdeskundigen, professionals en experts uit het hele land hebben in expertmeetings en als meelezers bijgedragen. 

Lees verder in het nieuwsbericht van het Algemeen Dagblad