Menu
  English

  Van wie is de politieke ruimte?

  Diversiteitscafe Museumpark

  24 maart 2017

  In het tweede Diversiteitscafé op 7 maart, vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen, gingen zo'n 45 studenten, docenten en medewerkers in gesprek over politiek. Studenten die het keuzevak diversiteit doen, waren met de hele klas aanwezig.

  De bijeenkomst werd gestart met een filmpje over het Diversiteitscafé dat is gemaakt door Lynette van der Giessen, studente aan de Willem de Kooning Academie.

   

  Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad , sprak naar aanleiding van het denken van twee filosofen - Hannah Arendt en Giorgio Agamben - over democratie en politieke ruimte. Wat is politiek? Welke verschillende visies hebben wij op een democratische samenleving? En ten slotte, wat betekent het om politiek actief te zijn?
  Tina zette de aanwezigen aan het denken over een aantal schijnbare vanzelfsprekendheden. Over wat het betekent om je stem te laten horen en hoeveel dat met luisteren te maken heeft. Over hoe vaak je eigenlijk van mening durft te verschillen en met wie, en dat verschillen er gewoon altijd zijn. Zij besloot haar verhaal met de stelling dat vechten voor je recht, betekent vechten voor hét recht in zijn algemeenheid. Het laten vallen van één vrijheid, betekent het laten vallen van alle vrijheid.

  Onder leiding van docent Maatschappijleer Djoeke Maduro-Tasma werd hierna een gedachten­experiment gedaan. "Stel dat er een politicus naast je kwam zitten die al je wensen zou kunnen vervullen. Wat zou je vragen?" Het leverde een boeiend gesprek op, onder andere over de relatie tussen algemene idealen en eigenbelang. Is dat altijd met elkaar in tegenspraak of kan het samengaan? Gratis onderwijs voor iedereen bijvoorbeeld, is je eigen belang, maar het is ook in het belang van de samenleving.
  Ook ging het over verantwoordelijkheid nemen. In hoeverre laat je het verwezenlijken van je wensen aan politici over en wat doe je zelf?

  Over het Diversiteitscafé

  Een kijkje in de wereld van de ander
  Hogeschool Rotterdam is een unieke community met 40.000 verschillende mensen. Hoe beter je elkaar begrijpt, hoe beter de samenwerking en hoe beter je elkaars talenten kunt benutten. Het Diversiteitscafé is een ontmoetingspodium voor studenten en docenten, met als doel om met elkaar kennis te maken en in gesprek te gaan. Het thema van een Diversiteitscafé bepaalt ieder instituut zelf, op basis van relevante en actuele onderwerpen. Het Diversiteitscafé is een initiatief van de leerwerkgemeenschap Diversiteit en wordt meerdere keren per jaar op steeds een andere locatie van de hogeschool georganiseerd.