Menu
  English

  Armoedesymposium: een complexe puzzel

  14 oktober 2021

  In Nederland groeit één op de twaalf kinderen op in armoede, in Rotterdam één op de vijf. Hier wordt op zondag 17 oktober extra aandacht aan besteed tijdens Wereldarmoededag. Een goed moment dus voor een armoedesymposium. Volgens Mariëtte Lusse, lector Kinderarmoede, ligt de sleutel in samenwerking. “Vaak zie je als professional maar één gezinslid en dus maar één kant van het probleem. Werk samen voor het complete plaatje. Als je wilt nadenken over armoede moet je de hele breedte van de horizon gebruiken.”

  “Het zou normaal moeten zijn om met cliënten het gesprek aan te gaan over armoede."

  Bezoeker symposium

  Aan die oproep is door de aanwezigen op voorhand al gehoor gegeven. De gasten van het armoedesymposium, georganiseerd door Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam, InHolland en Werkplaats Sociaal Domein ZHZ, komen uit verschillende hoeken: studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit heel Rotterdam, allemaal stukjes van de complexe puzzel die armoede heet. De meeste professionals hopen handvatten te krijgen waarmee ze de praktijk in kunnen. “Het zou normaal moeten zijn om met cliënten het gesprek aan te gaan over armoede, maar bij het CJG merken we dat er nog te veel een taboe op rust” en “ons lerarenteam wil armoede kunnen signaleren en beter kunnen aansluiten bij de ouders”, aldus twee van de bezoekers.

  Ook Leonie le Sage, lector Professionele Identiteit, benadrukt het belang van samenwerking tussen onderzoek, onderwijs en praktijk. “Alleen door de krachten van die driehoek te verbinden, kunnen we nieuwe methodes en interventies ontwikkelen en verbeteren.” Die driehoek komt ook in de workshops, die later op de ochtend gegeven worden, naar voren.

  Om de problematiek rondom armoede inzichtelijk te maken, heeft theatermaker Stefan van Hees een film gemaakt over een gezin dat in armoede leeft. Hiermee neemt ook hij zijn verantwoordelijkheid, want: “armoede is een groot maatschappelijk probleem, wat vanuit alle kanten uit de samenleving opgepakt kan worden”. De film is een drieluik, dat de problemen vanuit drie verschillende perspectieven belicht. Tijdens het symposium wordt het deel waarin de moeder centraal staat bekeken. Er wordt duidelijk dat armoede verder gaat dan geldgebrek. Vaak spelen ook zaken als stress een grote rol. Het is daarom als professional van belang je vooroordelen los te laten en ervoor te zorgen dat je de complexiteit van het probleem in beeld krijgt. Lusse merkt dat Social Work studenten vanwege de complexiteit vaak handelingsverlegen zijn: “Als ze aan het verkeerde touwtje trekken, raakt het meer verstrikt”.

  Na het plenaire gedeelte gaat de groep uiteen in zes workshops.

  Workshop 1:

  Financiële opvoeding en financieel gedrag
  In deze workshop worden de deelnemers aan de hand van vragen, stellingen en een opdracht op een speelse manier uitgedaagd in dialoog te gaan over hun eigen financiële opvoeding en gedrag en het omgaan met (weinig) geld.

   Workshop 2:

  Stress-sensitief werken met statushouders (en andere doelgroepen)
  Deze workshop biedt praktische tips en tools die je direct kan toepassen in de praktijk. Vragen die centraal staan zijn: hoe kun je cliënten het beste helpen? Welke principes horen bij het stress-sensitieve werken? En hoe vertaal je die naar jouw praktijk?

  Workshop 3:

  Armoede en arbeidsdeelname
  In deze workshop ga je aan de hand van casuïstiek aan de slag met de vraag hoe je als sociaal werker aandacht voor arbeidsparticipatie in waardig werk op een passende manier onderdeel kan maken van integrale armoedebestrijding, en word je je sterker bewust van de dilemma’s die daarbij spelen.

  Workshop 4:

  De gezonde wijk
  In deze workshop denk en ontwerp je mee aan een gezonde wijk.

  Workshop 5:

  Workshop over Helden, maatjes én de toolkit financiële zelfredzaamheid
  Het vraagt moed van een gezin om stappen te zetten om uit armoede te komen. In het gezinsproject ‘Helden van het Oude Noorden’ zien wij de deelnemende gezinnen daarom als Helden. We werken aan de doelen die een gezin stelt, veelal taal, netwerk, werk & opleiding én financiën.

  Workshop 6:

  SOS bij kinderarmoede
  In deze workshop verkennen we hoe je in het werk (stage) wordt geconfronteerd met  kinderarmoede en hoe je armoede bij kinderen, jongeren en ouders beter kunt Signaleren, en hen beter kunt Ondersteunen en Stimuleren om weer uit armoede te komen.

  Deze week wordt de handreiking Omgaan met armoede in de jeugdgezondheid gelanceerd. Het laatste deel van het drieluik handreikingen armoede. In deze handreikingen wordt kennis uit onderzoek verbonden met ervaringen van professionals en de doelgroep.

  Meer weten over dit onderwerp?

  Bekijk de pagina over armoede

  Verder lezen