Menu English

Onderzoek naar waarden in de Smart City

04 maart 2021

Vandaag verschijnt het onderzoeksrapport Waardering van de Smart City over de beleving van bewoners, bezoekers en ondernemers ten aanzien van Living Lab Scheveningen. Het onderzoek is uitgevoerd door Creating 010-onderzoekers Maaike Harbers, Peter van Waart en Suzanne van Rossen, in opdracht van de Provincie Zuid-Holland.

Living Lab Scheveningen is een initiatief van gemeente Den Haag om grootstedelijke vraagstukken te adresseren met slimme oplossingen op basis van de nieuwste technologieën. Denk aan een robot die zwerfafval verzameld, slimme lichtpalen of digitale polsbandjes waarmee verloren kinderen gemakkelijk kunnen worden teruggevonden. Met Living Lab Scheveningen willen de gemeente Den Haag en de Provincie samen met haar innovatie- en stadspartners nieuwe kennis opdoen over inzet van digitale innovaties in de stad. Ze vinden het belangrijk om burgers actief te betrekken in de ‘smart city’ ontwikkelingen binnen Living Lab Scheveningen. Kenniscentrum Creating 010 heeft daarom onderzocht hoe burgers de inzet van digitale technologie en data beleven in het gebied waar zij wonen, werken en recreëren.

Het onderzoek naar de beleving van stakeholders ten aanzien van Living Lab Scheveningen is uitgevoerd aan de hand van waarden. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen persoonlijke waarden en publieke waarden. Persoonlijke waarden, zoals bijvoorbeeld autonomie en vriendschap, bepalen voor een belangrijk deel de manier waarop mensen de wereld om zich heen beleven. Publieke waarden zijn waarden die de overheid moet bewaken en beschermen, bijvoorbeeld door in smart cities te investeren. Voorbeelden hiervan zijn veiligheid, gezondheid en duurzaamheid.

Uit het onderzoek blijkt dat er veel overeenstemming is over welke waarden nagestreefd zouden moeten worden door Living Lab Scheveningen, terwijl er veel verschillen in opvattingen hoe er rekening gehouden moet worden met de verschillende waarden. Ook blijkt uit het onderzoek dat publieke waarden goed zijn vertegenwoordigd in het overheidsperspectief, terwijl individuele waarden dat in mindere mate zijn. Activiteiten waarbij burgers en ambtenaren met elkaar in contact komen kunnen individuele, context-specifieke waarden van burgers inzichtelijk en invoelbaar te maken voor ambtenaren. Dit biedt kansen om Living Lab Scheveningen zodanig te ontwikkelen dat het beter aansluit op de beleving van burgers én, door die betere aansluiting, om burgers meer te betrekken bij de ontwikkeling van het Living Lab Scheveningen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen