Menu English

Nieuwe projecten over rol van kunstmatige intelligentie

AI voor creatieve professionals en publieke omroepen
27 maart 2020

Onderzoekers van Creating 010 waren onlangs succesvol bij het verwerven van ondersteuning voor relevante en interessante onderzoeksvoorstellen op het terrein van kunstmatige intelligentie (AI) in de KIEM HBO regeling, uitgevoerd door Stichting Innovatie Alliantie (SIA) binnen NWO. KIEM is een regeling die innovatieve projecten financiert die gericht zijn op nieuwe maatschappelijke thema’s en die te zijner tijd kunnen worden doorontwikkeld in meer omvangrijke onderzoeksprojecten. De projecten hebben betrekking op de ontwikkeling van kennis en vaardigheden bij creatieve professionals en de ontwikkeling van aanbevelingsalgoritmes, specifiek voor de publieke omroepen.

Say hi to AI. Een toekomstperspectief voor creatieve professionals

Onder leiding van Lotte Willemsen, lector Communicatie in de Netwerksamenleving, wordt de rol van creatieve professionals in de door AI gedreven toekomst onderzocht. In een tijdperk waarin mens-machine interactie een centrale positie inneemt, spelen creatieve professionals een belangrijke rol. Daarbij gaat het in het bijzonder om communicatieprofessionals, ontwerpers en contentspecialisten. Hun kennis en vaardigheden op het gebied van interpersoonlijke communicatie en (interaction)design zijn van grote waarde om oplossingen op basis van kunstmatige intelligentie te ontwikkelen.
Om deze rol waar te maken moeten ze wel nieuwe kennis en vaardigheden ontwikkelen op het gebied van AI. In het project Say hi to AI is een consortium op de been gebracht van mkb-bedrijven die pioniers zijn in het ontwikkelen van AI-toepassingen voor communicatiedoeleinden. Het onderzoek richt zich allereerst op de vaststelling  waar creatieve professionals nu staan in de adoptie van AI, hoe zij toepassingen daarvan effectief inzetten en integreren met de menselijke maat, en wat dat aan nieuwe kennis en vaardigheden vraagt. Daaruit vloeit een kennisagenda voort die richting moet geven aan nieuw onderzoek. 
Ook worden op basis van de verworven inzichten, toekomstbestendige beroepsprofielen ontwikkeld, om een impuls te geven aan de verdere professionalisering van bestaande beroepen binnen de creatieve industrie en de ontwikkeling van hybrid jobs die ontstaan op het grensvlak van AI, communicatie en design. Van de resulaten van het onderzoek profiteren het onderwijs, in het bijzonder binnen CMI, en het mkb-bedrijfsleven in de creatieve industrie.  

Aanbevelingsalgoritmes voor publieke omroepen

Mediabedrijven en -organisaties maken steeds meer gebruik van algoritmes om hun gebruikers gepersonaliseerde aanbevelingen aan te bieden voor artikelen, muziek, series, films en video’s. Daarvoor wordt kunstmatige intelligentie gebruikt, onder meer om te voorspellen in welke inhoud een gebruiker geïnteresseerd is. Die informatie is bijvoorbeeld ontleend aan wat de gebruiker eerder heeft bekeken of beluisterd.
Tot op heden maakt de de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) nog maar beperkt gebruik van deze toepassingen. Publieke omroepen willen ook gebruik maken van dit soort toepassingen, maar willen dat doen in de context van hun publieke opdracht. Hun doel is vooral om het Nederlandse publiek te verbinden en te verrijken met programma’s die informeren, inspireren en amuseren. Dit stelt andere eisen aan een aanbevelingsalgoritme. Maaike Harbers, lector AI en Samenleving, staat aan het roer van een onderzoek dat de pubieke omroep wil helpen  aanbevelingen op transparante en inzichtelijke wijze voor gebruikers te ontwikkelen en hen een diversiteit in perspectieven te bieden.
Momenteel speelt bij de publieke omroepen de vraag welke principes leidend moeten zijn in aanbevelingen, bijvoorbeeld  plurifomiteiten en personalisatie en  hoe deze principes conrcreet vorm moeten krijgen in de toepassing van algoritmes. Dit onderzoeksproject wil principes op het spoor komen, uitwerken en toepassen die passen bij de missie van de Nederlandse Publieke Omroep en naar hun specifieke en concrete aanbevelingsalgoritmes vertaald kunnen worden. Verschillende partijen uit de omroepwereld leveren een bijdrage aan dit project dat daarnaast ook een sterke verbinding heeft verschillende opleidingen binnen CMI.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen