Menu
  English

  Hey Teacher, Find Your Inner Designer!

  Nieuw boek Manon Mostert - van der Sar

  15 februari 2019

  De frustratie dat veel waardevol onderwijs de mogelijkheden en kansen van zowel studenten als docenten niet ten volle benut, inspireerde docent-onderzoeker Manon Mostert tot het schrijven van een boek. Dat werd ‘Hey teacher, find your inner designer’ uitgegeven door Boom Uitgeverij in januari van dit jaar. De actuele onderwijsomgeving - een groep studenten in een klaslokaal, op een bepaalde tijd en plaats, met één docent die hun kennis deelt als een alwetende autoriteit - is niet anders dan die van een eeuw geleden.

  Dat werd ‘Hey teacher, find your inner designer’ uitgegeven door Boom Uitgeverij in januari van dit jaar. De actuele onderwijsomgeving - een groep studenten in een klaslokaal, op een bepaalde tijd en plaats, met één docent die hun kennis deelt als een alwetende autoriteit - is niet anders dan die van een eeuw geleden.  De buitenwereld is echter veranderd en vraagt nieuwe en andere dingen van jongeren. Die veranderingen worden echter nog onvoldoende weerspiegeld in de opzet en aanpak van onderwijs en leren. Daarmee blijven talenten bij studenten onaangeroerd en worden onvoldoende ontwikkeld.

  Stadslab en Maker Education

  Manon Mostert, werkzaam bij Kenniscentrum Creating 010, stond onder andere mede aan de wieg van het Stadslab Rotterdam, een gezamenlijk project van de het Instituut CMI en Creating 010. In haar onderwijs en onderzoek ontdekte ze dat studenten, scholieren en leerlingen heel goed uit de voeten kunnen binnen het concept van Maker Education. Echter veel docenten slagen er nog te weinig in de leerervaringen uit die aanpak te implementeren in hun onderwijs. Daarom deed ze de afgelopen twee jaar onderzoek, in het kader van haar Masteropleiding Design aan de Willem de Kooning Academie, naar het iteratief ontwerpen van onderwijs. Daarbij stelde ze onder meer vast dat er sprake is van een mismatch tussen de mogelijkheden voor verandering die docenten en schoolleiders feitelijk hebben en de mate waarin ze die benutten en er ook invulling aan geven.

   

  Ontwerpende Houding

  Mostert is ervan overtuigd dat het onderwijs baat heeft bij docenten die hun vak met een ontwerpende houding aanpakken. Die maakt het mogelijk om het onderwijs op kleine schaal vorm te geven, maar met grote impact te veranderen. Manon pleit met haar boek voor het afschaffen van big-bang, top-down implementaties en geeft met haar ontwerpbenadering docenten instrumenten om het onderwijs van binnenuit, in de kern, te veranderen, als ontwerper. Het boek ‘Hey teacher, find your inner designer’ formuleert tal van uitdagingen waardoor docenten aangemoedigd worden om hun innerlijke ontwerper te ontdekken. Het boek bevat ook een aantal case stories van docenten die durven te falen, want mislukkingen zijn onderdeel van de zoektocht die ontwerpen vaak is. Er is veel belangstelling voor haar boek en haar opvattingen over vernieuwing van onderwijs. Manon: “Mijn LinkedIn ontploft en de invitaties om workshops te geven stromen binnen.”

  Manon Mostert-van der Sar (2019). Hey Teacher, Find Your Inner Designer. Amsterdam: Boom Publishers [ISBN 978 90 2440 858 0]