Menu English

Creating 010 ‘thought leader’ in het creatieve domein

Visitatiecommissie positief over prestaties 2012-2018
31 januari 2020

In het najaar van 2019 heeft een commissie van experts zich gebogen over de kwaliteit van het werk en de organisatie van het Kenniscentrum Creating 010. Het eindoordeel van de commissie over Creating 010 dat begin dit jaar bekend werd, is positief. De commissie stelt dat Creating 010 in staat is gebleken om in een steeds veranderende context relevant en vernieuwend te blijven. Het centrum heeft zich volgens de commissie ontwikkeld tot ‘thought leader’ in het creatieve domein.

Ontwerp, technologie en maatschappelijke vragen

De commissie geeft aan dat de focus van Creating 010 op ontwerp, technologie en maatschappelijke vraagstukken past bij de huidige ontwikkelingen in de samenleving. Die benadering is ook voor de toekomst goed bruikbaar in praktijkgericht onderzoek, onder meer binnen het zwaartepunt kunstmatige intelligentie en ethiek dat de Hogeschool gekozen heeft. De commissie is onder de indruk van de onderzoeksoutput van het kenniscentrum en ziet dat de impact op het onderwijs, in het bijzonder binnen CMI, en de maatschappelijke praktijk groot is. Creating 010 blijkt in staat relevante maatschappelijke kwesties door te vertalen naar zowel innovaties voor professionals als voor het onderwijs.

Bijdrage aan maatschappelijk verdienvermogen

De commissie stelt dat Creating 010 bijzonder goed gepositioneerd is om de onderzoekswereld te verbinden met de overheid en het midden- en kleinbedrijf en daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren van het ‘maatschappelijk verdienvermogen’ van Nederland. Dat is van bijzonder belang in de context van het actuele missiegedreven innovatiebeleid van de regionale en landelijke overheid. Die rol is niet allen belangrijk voor het Kenniscentrum maar ook voor Hogeschool Rotterdam en de Rotterdamse regio. De commissie tekent daarbij aan dat vanuit Hogeschool Rotterdam voldoende tijd en middelen, op structurele basis, beschikbaar moeten zijn on de om de positie en impact van het kenniscentrum verder te ontwikkelen.

Praktijk nog meer betrekken

De commissie spoort het Kenniscentrum aan om maatschappelijke partners nadrukkelijker en intensiever te betrekken bij de ontwikkeling en programmering van het onderzoek. Ook zou de commissie het toejuichen wanneer Creating 010 meer werk zou maken van het ontwikkelen van onderzoeksmethoden die eigen zijn aan praktijkgericht onderzoek. Ze ziet aanzetten daartoe in het werk van de afgelopen jaren, maar vraagt daar toch bijzondere aandacht voor.

Willem de Kooning Academie

De commissie heeft in het kader van deze procedure ook naar het onderzoek gekeken dat plaatsvindt binnen de Willem de Kooning Academie, dat tot en met 2017 onderdeel uitmaakte van Creating 010. De commissie stelt vast dat de Academie is gestart met de uitwerking van de eigen positionering, in het bijzonder binnen het Rotterdam Arts and Science Lab. De commissie heeft vertrouwen in de ontwikkeling van het WDKA-onderzoeksprofiel en -programma.

Brancheprotocol Kwaliteitzorg

Het oordeel van de visitatiecommissie kwam tot stand aan de hand van het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) van de Vereniging Hogescholen. Het protocol is opgesteld om de kwaliteit van het onderzoek van hbo-instellingen te borgen en om de onderzoeksactiviteiten te kunnen verantwoorden naar publieke en private stakeholders.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen