Menu English

Creating 010 en WdKA succesvol in Smart Culture programma

Kenniscentrum Creating 010 heeft in samenwerking met Willem de Kooning Academie maximaal gescoord in het onderzoeksprogramma Smart Culture
10 maart 2017

In het onderzoeksprogramma Smart Culture – Kunst en Cultuur worden drie onderzoeksprojecten toegekend aan Kenniscentrum Creating 010 en Willem de Kooning Academie van Hogeschool Rotterdam. Daarmee zijn alle aanvragen van de hogeschool gehonoreerd. Het programma is een initiatief van het NWO en het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. De onderzoeksaanvragen van de hogeschool zijn samen met externe partners voorbereid en ingediend. Twee van de drie toegekende projecten zijn onderdeel van RASL (Rotterdam Rotterdam Arts and Science Lab) een samenwerkingsverband van Willem de Kooning Academie, Codarts Hogeschool voor de Kunsten en Erasmus Universiteit. In het totaal werden door NWO en SIA zeven projecten gehonoreerd.

Critical Making

In het project ‘Bridging art, design and technology through critical making’ wordt onderzoek gedaan naar de nieuwe maakpraktijk van kunstenaars in de context van digitale technologie en creatieve industrie. In het project wordt de notie van ‘critical making’ nader onderzocht en ingevuld, om de positie van de kunst in relatie tot design en technologie te positioneren en te integreren in een coherent discours. Dit project, onder leiding van lector Florian Cramer en Janneke Wesselink (Universiteit Leiden), is van groot belang voor het kunstonderwijs. Het legt een nieuwe basis waarop aankomende kunstenaars en vormgevers hun praktijk kunnen invullen en er betekenis aan kunnen geven. In het project wordt onder meer samengewerkt met Het Nieuwe Instituut, Waag Society en West Den Haag.

Popmuziek en de Stad

‘Staging popular music: sustainable live music ecologies for artists, music venues and cities’ stelt de betekenis van popmuziek voor steden in Nederland centraal, maar kijkt ook naar de manier waarop de popmuziek infrastructuur muzikanten zo goed mogelijk kan ondersteunen in hun carrières. In het project werkt lector Paul Rutten samen met Erik Hitters en Pauwke Berkers. In de bijdrage van Creating 010 en Willem de Kooning Academie staat vooral de betekenis van culturele en creatieve voorzieningen voor de stedelijke context centraal. Vanuit WdKa zal Martijn Mulder, hoofddocent Leisure Management, een belangrijke rol spelen in dit project. Belangrijkste partners in het project zijn MOJO Concerts en de Vereniging Nederlandse Poppodia en Festivals.

Gaming in Klassieke Muziek

In het derde project is de rol van Hogeschool Rotterdam minder prominent. CAMPSISS gaat over Gamefull Music Performances for Smart, Inclusive and Sustainable Societies. Projectleider is lector en componist Micha Hamel van Codarts. Hij geeft samen met Erasmus Universiteit en TU Delft uitvoering aan het project. Centraal staat de constatering dat klassieke muziek haar relevantie voor de maatschappij dreigt te verliezen. Onderzocht wordt in hoeverre gaming kan bijdragen aan het opnieuw aansprekend en relevant maken van het klassieke repertoire. Bij het ontwikkelen en bouwen van de game, worden studenten van de minor Gamification van de Willem de Kooning Academie betrokken. Florian Cramer coördineert de bijdrage vanuit de Willem de Kooning Academie. Het project kent een groot aantal externe partners, waaronder diverse orkesten en ensembles en concertzalen.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen