Menu English

Creatieve industrie onderzoek richten op missies en uitdagingen

Paul Hekkert (CLICKNL) tijdens Creatieve Industrie Seminar
26 april 2019

CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) van de creatieve industrie, haakt de komende jaren in bij de nieuwe benadering van de landelijke overheid in haar topsectorenbeleid. De focus op de economische versterking van de sectoren wordt daarin ingeruild voor een meer missiegedreven benadering. Daarin staat de bijdrage van de verschillende topsectoren aan maatschappelijke uitdagingen centraal. Dat was de boodschap van Paul Hekkert hoogleraar vormtheorie en hoofd van de afdeling Industrial Design (TU Delft) in zijn presentatie tijdens het op 25 januari gehouden 6e Creatieve Industrie Research Seminar. Hekkert is lid van het Topteam Creatieve Industrie en bestuurslid van CLICKNL. Zijn gehoor bestond grotendeels uit Nederlandse onderzoekers gericht op de creatieve industrie.

Paul HekkertVooralsnog richt het nieuwe topsectoren beleid zich op een aantal transformaties in een viertal domeinen: klimaat en energie, landbouw, water en voedsel, gezondheid en zorg en veiligheid. Samen met andere topsectoren kan de creatieve industrie een bijdrage leveren aan de uitdagingen die daarin gelden.

Hekkert (foto links) gaf aan dat het onderzoek dat door CLICKNL in de periode 2020-2023 wordt bevorderd, vooral op deze leest geschoeid zal zijn. Dat geldt ook voor de nieuwe CLICKNL kennis- en innovatieagenda die momenteel wordt ontwikkeld.

Het seminar was grotendeels gewijd aan presentaties van recent afgerond en nog lopend onderzoek aan Nederlandse hogescholen en universiteiten. Ze waren verdeeld over een viertal sessies over creative entrepreneurs, contexts of innovation, open sources of entrepreneurship en the entrepreneurial ecosystem. Van Hogeschool Rotterdam hadden drie onderzoekers een inbreng: Jeannette Nijkamp (Zorginnovatie), Peter Troxler en Paul Rutten (Creating 010).

Het seminar werd afgesloten met een paneldiscussie. Daarin werd ingezoomd op de toekomst van het onderzoek naar businessmodellen in de creatieve industrie. Daarin hadden zitting Pauwke Berkers (Erasmus Universiteit), Bart Ahsmann (CLICKNL), Marina Bos-de Vos (TU Delft), Peter Troxler (Hogeschool Rotterdam), Dirk Deichman (Erasmus School of Management). Het debat werd geleid door Erik Hitters (Erasmus Universiteit). Conclusie was dat er nog tal van uitdagingen zijn voor bedrijven in de creatieve industrie, wanneer het aankomt op bedrijfsvoering en businessmodellen. In de ontwikkeling van de laatsten zijn ze doorgaans minder creatief dan wanneer het op productontwikkeling aankomt. Ahsmann benadrukte dat het een uitdaging blijft om de kennis uit onderzoek toe te passen in de creatieve industrie waar voortbestaan en groei van bedrijven belangrijke doelstellingen zijn. Ook is het een uitdaging om de missiegedrevenheid van creatieve industrie ondernemingen te combineren met optimale waardecreatie. Ook het vermogen om samen te werken met bedrijven uit andere sectoren blijft een belangrijke opgave voor de creatieve industrie.

Het seminar was een co-productie van de Erasmus School of History Culture and Communication (Ellen Loots en Erik Hitters) en Kenniscentrum Creating 010 van Hogeschool Rotterdam (Paul Rutten) en werd gehouden in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De organisatie van de volgende editie is in handen van Marina Bos-de Vos van de faculteit Industrial Design Engineering van de TU Delft.

Topsectorenbeleid

De topsectorenaanpak versnelt innovatief ondernemerschap, jaagt de verdienkracht aan en stimuleert creatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Via het topsectorenbeleid verbetert de overheid met bedrijven en de wetenschap de randvoorwaarden voor kennisontwikkeling, innovatie, export, financiering en human capital.

De creatieve industrie is één van de negen topsectoren. De topteams met ondernemers, wetenschappers en de vertegenwoordigers van de overheid adviseren het kabinet. De creatieve industrie is een van de snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie en is in 2011 door de Nederlandse overheid benoemd tot topsector. De sector is een aanjager van innovatie in andere sectoren en levert creatieve oplossingen voor uitdagingen op gebieden als zorg, veiligheid en energie.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen