Menu English

Beyond Consenting Nerds

Lateral Design Patterns for New Manufacturing, openbare les door Peter Troxler

27 november 2015

Zijn lectoraat 'De revolutie van de maakindustrie' onderzoekt de impact van nieuwe, directe digitale productietechnologieën en methoden (zoals 3D printen en Fab Labs en) op ontwerpen en produceren.

Deze technologieën en methoden leiden ertoe dat er een nieuw type van maakindustrie in opkomst is: local en genetwerkt. Ook de bestaande industrie maakt gebruik van deze nieuwe paradigma’s en technologieën. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor twee belangrijke resources van de industrie: personeel en locaties. Nieuwe praktijken in de industrie – maar ook in onderzoek en ontwikkeling – vereisen nieuwe vaardigheden, attitudes en kennis bij de medewerkers. En nieuwe patronen in de industrie veranderen de eisen voor de locaties waar productie plaats vindt wat gevolgen heeft voor de stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening.