Menu
  English

  Onderzoek naar toerismeontwikkeling op de Zuidpool

  22 september 2022

  Samen met internationale onderzoekers, publieke en private betrokkenen onderzoekt Kenniscentrum Business Innovation de komende twee jaar de toekomst van toerisme op Antarctica. Wat zijn de gevolgen van toerismeontwikkeling, hoe maak je daar beleid voor en welke lessen zijn er te trekken voor verduurzaming van het toerisme in onze eigen regio?

  Nederland staat in de top tien van bezoekers aan Antarctica. In 2019, het jaar voor de coronapandemie, ontving het gebied ruim 75.000 toeristen. Voor dit jaar worden al meer dan 100.000 bezoekers verwacht. Niet alleen neemt het toerisme op de Zuidpool in een rap tempo toe, ook verandert het aanbod. Tegenwoordig kun je er bijvoorbeeld al duiken, helikopter skiën, een marathon rennen of dronevliegen. Ontwikkelingen die de negatieve impact van toerisme op het gebied vergroten.

  Het kenniscentrum maakt onderdeel uit van een internationaal consortium dat voor het onderzoeksproject ADAPT 1 miljoen euro aan subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft gekregen. ADAPT heeft als doel om mogelijke beleidspaden in kaart te brengen, waarmee betrokken publieke en private partijen hun strategie kunnen bepalen. Daarom onderzoekt het consortium niet alleen het landschap van reizen en toerisme zoals we dat vandaag kennen, maar verkent het vooral ook andere toekomstscenario's. Wat als we toerisme nu eens benaderen als een ander fenomeen, dan als een economisch fenomeen?

  Dit onderzoek biedt het kenniscentrum de mogelijkheid om in een bestaande, unieke setting te onderzoeken hoe een alternatief toerismesysteem eruit zou kunnen zien, door tegelijkertijd hulp te blijven bieden aan de betrokkenen die van toerisme afhankelijk zijn. Het doel is om in samenwerking met internationale betrokken partijen vier toekomstscenario’s voor het toerisme te schetsen, die de publieke en private beleidsmakers uiteindelijk motiveren om weloverwogen beslissingen en robuuste maatregelen te nemen.

  Hierbij staat de planningsbenadering centraal, een onderzoeksmethode waar de partner European Tourism Futures Institute in gespecialiseerd is. Het een benadering die zich richt op het in kaart brengen van diverse toekomstscenario’s, inclusief de daarbij gepaard gaande onzekerheden en uitdagingen. Die scenario’s helpen de betrokken partijen vervolgens om met elkaar een verscheidenheid aan beleidsopties te analyseren, en om onderbouwde keuzes te maken en bijbehorende acties te ondernemen die op korte termijn nodig zijn om de doelen op lange termijn te kunnen behalen.

  Het kenniscentrum krijgt met dit onderzoek niet alleen de kans om meer ervaring op te doen met deze benadering, maar ook de gelegenheid zich verder te specialiseren in onderwerpen als systeemdenken, waardeperspectieven en degrowth.