Menu
  English

  Eindresultaten New Economics Lab

  Taking the lead op de weg naar Betekeniseconomie

  28 september 2022

  Lector Betekeniseconomie Kees Klomp geeft in de introductie al vrij gauw weer waar het pijnpunt momenteel ligt: “Binnen alle crises die er zijn, is er een hoofdrol voor het economische systeem. Doorgaan op deze weg is onmogelijk, we hebben de grenzen bereikt. Om te komen tot systeemverandering, tot een nieuw paradigma, kunnen we niet anders dan het onderwijs hierin meenemen: we zullen onze studenten moeten aanleren wat nieuwe economie is.” Daarom heeft het kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam de lead genomen, namens hbo Nederland, om te onderzoeken wat de beste manieren zijn om onderwijsinnovatie kracht bij te zetten, ter ondersteuning van de transitie richting Betekeniseconomie.

  Kijk hier de opname terug

  Maar een nieuwe weg vinden, is niet eenvoudig. Sterker nog, er is niet één weg. Er zijn meerdere wegen die uiteindelijk allemaal zullen bijdragen aan de beoogde systeemverandering. Het NEL onderzoek laat zien dat er wel al veel paden zijn gelegd, maar er ook nog veel onontgonnen terrein is. Een van de belangrijkste conclusies is dan ook dat het er vooral om gaat dat we samen zoeken naar wat werkt (en niet). En in welke context. Dat geldt voor zowel de student, het werkveld als de docent. Kernwoorden voor een succesvolle aanpak zijn het creëren van veiligheid, omdat het een andere, meer kwetsbare houding vraagt van alle partijen, namelijk: “wie ben ik en hoe verhoud ik me ten opzichte van de veranderende wereld?”

  Ik ben echt onder de indruk van wat jullie hebben gedaan, vooral omdat het ontzettend noodzakelijk is.

  Karin Verschoor-Withag Directeur Saxion

  Docent-onderzoeker Remko van der Pluijm concludeert: “Het gaat om het continu challengen, voorbij de aannames. Economisch handelen is niet alleen meer instrumenteel, we moeten ons gaan ontwikkelen richting een normatieve professionaliteit. Wat is het perspectief dat je inneemt? Daarvan zijn we ons nog te vaak onbewust.”

  Zijn Nieuw Economisch Onderwijs (NEO) toolbox helpt docenten in het hoger economisch onderwijs om binnen hun curriculum ruimte te creëren voor die vragen en voor die kwetsbaarheid. De toolbox is niet in beton gegoten, integendeel. Het is eigenlijk meer een gereedschapskist, waarbij sommige tools je aardig op weg. Maar het is goed mogelijk dat blijkt dat gaandeweg meer of andere tools nodig zijn. Het is dan ook bij uitstek een uitnodiging aan collega's om hierin samen op te trekken.  

  Karin Verschoor-Withag, zelf directeur van Saxion onderschrijft het belang van het NEL-onderzoek: “Er stromen jaarlijks 30.000 studenten uit, binnen het hoger economisch onderwijs. Dat is op een beroepsbevalking van 2,5 miljoen economische professionals een enorm potentieel. Als we allemaal één iemand kunnen bereiken, dan maken we enorme impact. Alle sectoren zijn in transitie. Bewustwording bij studenten, daar gaat het om.” Suzanne Ekel van Goldschmeding foundation beaamt dit: “Jullie leiden allemal mensen op binnen de vakgebieden van HR en finance (etc.). Dat is een werkveld waar vaak nog veel conventionele waarden gelden. Dat men binnen deze gebieden de mens gaat zien en niet alleen meer de zwarte cijfertjes aan het eind van de excel-sheet, dat is enorm belangrijk.”

  Het is geen eenvoudig proces, omdat transitie, zowel binnen het werkveld als bij de docenten, leidt tot onzekerheid. Gabrielle Kuipers, voorzitter van het Sectoraal Advies College HEO: “Uiteindelijk zullen zullen we moeten komen tot een bepaalde kritische massa. Belangrijk is dat we elkaar helpen en zorgen dat wij – de kritische massa – kunnen helpen om met die onzekerheid om te gaan." En juist daarom is de NEO-toolbox een enorme steun in de rug, voor alle collega's die vooruit willen, maar wegen zoeken.

  Het komt voor de toekomst neer op een drietrap van erkennen, verbinden en verspreiden. Dat betekent dat we eerlijk zullen moeten kijken naar wat er gaande is en vervolgens vanuit die eerlijkheid moeten verbinden. Vanuit die verbondenheid kunnen we elkaar ondersteunen in die transitie. En onze ervaringen delen en kennis verspreiden, zodat we daar sneller en beter van kunnen leren om nieuwe stappen te nemen.