Menu
  English

  Casus 2BeSure: innoveren, een risky business?

  Hoe een microcasus binnen de verzekeringswereld een macroprobleem op innovatie blootlegt

  03 juni 2022

  Dat we te maken hebben met tal van grote maatschappelijke transities heeft zijn weerslag op tal van bedrijven en in de verzekeringswereld is dit niet anders. Tegen de achtergrond van verdere digitalisering is innovatie nodig om flexibel te zijn in een veranderende markt. En hoewel vanuit het management dit vaak wordt gestimuleerd, veel van de initiatieven zijn gedoemd om te mislukken. Soms sneuvelt een innovatief plan al bij het eerste levenslicht, soms pas in het zicht van de haven, bij de implementatie en uitvoering. Hoe kan dat? Hoe kan het zijn dat, als we allemaal wíllen veranderen, dat dit dan toch niet lukt?

  “Dat is inderdaad een goede vraag en die is echt niet alleen van deze verzekeraar” zegt Dennis van der Waal, docentonderzoeker Risicomanagement & Gedrag bij het Kenniscentrum Business Innovation en auteur van de casus. “Wat specifiek in deze casuïstiek naar voren komt, is dat innoveren per definitie gaat over trial-and-error, flexibiliteit, inspelen op de markt en vooral risico’s nemen. Dat is bij een organisatie binnen het verzekeringswezen heel lastig. Daar is de core business risicomanagement. Verzekeraars komen over het algemeen terecht in een doolhof van regelgeving. Een risicomijdende organisatie bewegen naar innovatief leiderschap en dan de mensen intern meenemen richting die innovatieve initiatieven, ga er maar aanstaan!”

  Be Careful: innovatiehobbyisme en verandermoeheid

  Hoewel binnen de casus vanuit hogerhand innovaties worden gestimuleerd, blijkt vanuit de wandelgangen dat het vaak op de medewerkers zelf aankomt om hun innovaties aan te dragen en uit te werken. Als een pitch positief ontvangen wordt, stimuleert het management in woord. Maar niet in tijd. Of geld. Dat komt pas later, maar een medewerker is dan wel al weken, zo niet maanden onderweg om eigen extra uren te geven aan een potentieel plan wat mogelijk geen postvat.

  “Dat is niet het hele verhaal, maar voor een gedeelte loopt het daar wel spaak. Innoveren is geen hobbyisme. We lopen op macroniveau vaak tegen hetzelfde aan, ook binnen de eigen organisatie. En dat gaat over de zogenaamde balans tussen exploitatie en exploratie. Oftewel, hoe verhoudt optimaliseren van het huidige, want vandaag moet er ook wat verdiend worden zich met het zoeken naar nieuwe ideeën en oplossingen? En daarmee rijst de vraag: durf je intern wel dit probleem aan te kijken?”

  Binnen veel organisaties is er een bepaalde verandermoeheid die een innovatiecultuur niet ten goede komt. “We kennen allemaal die harmonicabewegingen binnen organisaties van centraliseren, decentraliseren, centraliseren, etc. Ga niet veranderen om te veranderen, want verandering is niet altijd een verbetering, hoewel je voor verbetering wel verandering nodig hebt. Dus: weeg de pros en cons goed af voordat je doorpakt, want op de lange termijn heb je alle mensen nodig.”

  Case 2BeSure in Case Centre: database voor hogeronderwijs

  Omdat de casus zo herkenbaar is, is deze recent opgenomen in de bibliotheek van Case Centre. Dit is een internationale database, verbonden aan de Universiteit van Cranfield, waar onderwijzers in het hoger economisch onderwijs toegang hebben tot tal van casussen. Bescheiden zegt Van der Waal: “Zo is het natuurlijk niet begonnen, ik heb geschreven vanuit de driehoek onderzoek, onderwijs en werkveld. Deze casus laat zien hoe krachtig dit is, want: Eén, we helpen om een wezenlijk organisatieprobleem op te lossen bij een grote verzekeraar. Twee, onze studenten ontwikkelen zichzelf vanuit een echt probleem, bijten zich vast in het vraagstuk en dragen pasklare en bruikbare oplossingen aan die direct geïmplementeerd worden. En drie, vervolgens blijkt deze casus zo relevant dat hij toepasbaar is op de eigen organisaties en wordt hij opgenomen in Case Centre. Straks kan een collega in Peru of Australië deze casus gebruiken binnen opleidingen als risico- of verandermanagement. Dus bovenop de mooie resultaten die we al hadden, is dat echt te gek.”

  De casus 2BeSure: Be Careful: innovation on the workfloor is te bestellen via Case Centre.

  Docenten van Hogeschool Rotterdam kunnen de casus gratis gebruiken. Voor meer informatie over de casus, neem contact op met Dennis van der Waal.