Menu
  English

  Business Booster 2021 van start

  Studenten helpen bedrijven toekomstbestendig te maken

  11 februari 2021

  Op dinsdag 9 februari vond de officiële online kick-off van de Business Booster 2021 plaats. Meer dan 250 HR Business School studenten van de opleidingen Commerciële Economie, Bedrijfskunde en Human Resource Management gaan dit jaar weer ondernemers helpen bij het toekomstbestendig maken van hun strategie. Twee vragenlijsten ontwikkeld door het kenniscentrum bieden daarbij houvast en inzicht.

  Tijdens een online kick-off maakten de studenten kennis met de deelnemende bedrijven en kregen zij een dynamisch programma voorgeschoteld, geleid door Inge van Beek. De bijna 240 aanwezigen werden welkom geheten door onderwijsmanager Global Marketing & Sales Caroline Vrij. Vervolgens vertelde Arjen van Klink, directeur van Kenniscentrum Business Innovation, de studenten over de snel veranderende wereld en de noodzaak voor bedrijven om hierop in te spelen.

  Jordi Versluis, Floris van der Werve en Luuk Visser volgden vorig jaar de Business Booster en voerden hun opdracht uit bij het bedrijf Alert. Zij deelden hun ervaringen en vertelden, samen met hun opdrachtgever, wat hen zo succesvol maakt. Als laatste kwam Wilco de Kwant aan het woord over ClearCircle; een Nederlands bedrijf dat een compleet circulair pakket duurzame en afbreekbare schoonmaakmiddelen voor de professionele werkomgeving aanbiedt. 

  Screenshot van de online kick-off van de Business Booster 2021
  Screenshot van de online kick-off van de Business Booster 2021

  Ondernemers helpen met hun strategie

  Business Booster is een praktijkgericht programma in het derde studiejaar waarin studenten uitgedaagd worden om voor een mkb-bedrijf een nieuwe strategische koers in de richting van de ‘Next Economy’ te ontwikkelen. Die koers moet ervoor zorgen dat het bedrijf meegroeit met de grote thema’s van deze tijd, zoals duurzaamheid, circulaire economie, digitalisering en maatschappelijke betrokkenheid. Als ‘change agents’ adviseren en helpen zij het bedrijf met het vormen van een strategie en het realiseren van de eerste stappen. Het programma vormt een mooie brug tussen de stageperiode en het afstuderen en sluit aan bij het position paper van de HR Business School met de speerpunten leiderschap, circulaire economie, digitale economie en betekeniseconomie.

  Interdisciplinaire klassen

  Dit jaar zijn twee van de tien klassen interdisciplinaire klassen waar studenten van de opleidingen Human Resource Management en Bedrijfskunde samen met studenten van Commerciële Economie -Global Marketing & Sales - aan de slag gaan. Dit biedt studenten een unieke kans om van elkaar te leren. Zo leren commerciële economie studenten organisatie-sensitiever te worden en meer te denken in financiële consequenties. Voor de bedrijfskunde en hrm-studenten heeft de interdisciplinaire klas als meerwaarde om commercieel te leren denken; denken in kansen en product-markt combinaties. Door deze interdisciplinaire aanpak leren de studenten nog meer buiten hun eigen denkkaders te kijken.

  Verbinding onderzoek en onderwijs

  Aan het onderwijsprogramma is een onderzoek gekoppeld dat uitgevoerd wordt door lector Next Strategy Arjen van Klink en docent-onderzoeker Anna Handschuh. In dit onderzoek wordt gekeken hoe de betrokken ondernemers zelf bezig zijn met de toekomst van hun bedrijf en in hoeverre de ideeën van de studenten bij hen aan slaan. Zo ontstaan nieuwe inzichten over het strategische vermogen van mkb-bedrijven en hun strategisch leervermogen.

  Al enkele jaren is de Business Booster een succesvol en populair onderwijsprogramma. Het is een samenwerking van de community Global Marketing & Sales (GMS) van de opleiding Commerciële Economie en Kenniscentrum Business Innovation. Inge van Beek, Clarette Bonebakker, Rick Verhagen en Paul van der Zee zijn vanuit GMS de coördinatoren dit jaar.