Menu
  English

  Brede welvaartcreatie door familiebedrijven

  Hoe is welvaartcreatie in te bedden in de bedijfsstrategie?

  12 september 2022

  Welvaartcreatie die verder reikt dan financiële welvaart, we horen niet anders meer de laatste tijd. Voor familiebedrijven is dat vaak vanzelfsprekend. Maar de inbedding in de bedrijfsstrategie mist wel eens en daarmee worden kansen gemist. Tijd dus voor een grondig onderzoek, met als belangrijkste onderzoeksvraag: hoe kunnen mkb-familiebedrijven brede welvaartactiviteiten koppelen aan hun bedrijfsstrategie? En hoe kunnen ze de maatschappelijke impact van deze activiteiten vergroten?

  Van ad hoc naar planmatig

  Vanaf september bereiden we het onderzoek voor, waarin we ons focussen op meervoudige case studies van acht deelnemende familiebedrijven. Aan de hand van deze casussen ontwikkelen we enerzijds kennis over hoe mkb-familiebedrijven zich (kunnen) ontwikkelen in brede welvaartcreatie. Anderzijds richten we onze pijlen ook op het ontwikkelen van praktische interventies die mkb-familiebedrijven helpt welvaartcreatie inzichtelijk te maken. En daarbij hun maatschappelijke impact te vergroten. 

  Het tweejarige onderzoek wordt vanuit het kenniscentrum begeleid door de lectoren Kees Klomp (Betekeniseconomie) en Arjen van Klink (Next Strategy) en wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Windesheim (penvoerder), Universiteit Utrecht & FBned.

  Meer informatie