Menu English

Frank Berkers benoemd tot lector Business for Societal Transition

Per 1 april 2023

14 februari 2023

Per 1 april 2023 is Frank Berkers benoemd tot lector bij Kenniscentrum Business Innovation. Met zijn aanstelling versterkt Hogeschool Rotterdam de positie in onderzoek op het gebied van vernieuwende bedrijfsmodellen voor maatschappelijke transitie.

Frank Berkers is senior onderzoeker bij TNO, op het gebied van collaborative sustainable business models for transition. Hij rondt een promotieonderzoek af bij de Technische Universiteit Eindhoven over een ontwerpmethode die organisaties helpt een business model te ontwikkelen voor platform strategieën. Hij zal zijn aanstelling bij de hogeschool combineren met zijn werk voor TNO.

Voor Hogeschool Rotterdam is een betekenisvolle economie één van de strategische thema’s. De economie is geen doel op zichzelf, maar ze dient bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkeling. Neoklassieke sturingsmechanismen van winstmaximalisatie en marktwerking hebben de economie op een voetstuk geplaatst en de balans tussen welvaart, welzijn en welbevinden verstoord.

Er zijn nieuwe principes en modellen nodig om een integrale afweging te maken tussen financiële, ecologische en sociale belangen. Dat speelt niet alleen macro, maar zeker ook op microniveau: wanneer bedrijven in staat zijn om zo’n integrale afweging te maken, dan dienen ze als vanzelf de gemeenschap en dragen ze bij aan maatschappelijke opgaven.

De vraag hoe bedrijven en instellingen kunnen bijdragen aan maatschappelijke transitie is de opdracht van de nieuwe lector. Op welke wijze kunnen missies, strategieën en bedrijfsmodellen meer verbonden worden aan maatschappelijke opgaven? Hoe kunnen we bedrijven inspireren om van betekenis te zijn in hun omgeving?

De opdracht van de lector sluit aan bij het toekomstverkenning over het hoger economisch onderwijs ‘HEO met regie naar verantwoordelijkheid’: “Economie is breder dan alleen vermeerdering BNP. Bij alle opleidingen moeten sociale en circulaire business modellen centraal staan. We gaan van transactiewaarde naar transitiewaarde”, aldus de toekomstverkenning.

Verantwoordelijk collegelid Zakia Guernina: “Met de komst van Frank Berkers versterken we onze rol in de landelijke vernieuwing van het economisch onderwijs en tevens in de maatschappelijke beweging naar een andere economie. Betekenisvolle economie is niet voor niets één van onze strategische thema’s voor onderwijs en onderzoek.”  

Zakia Guernina: “De thematiek is niet alleen relevant voor de economische opleidingen, maar het denken in nieuwe waarden is ook van belang voor andere domeinen. Zo kunnen maatschappelijke bedrijfsmodellen de gezondheidszorg inspireren tot samenwerking en innovatie binnen hun dienstverlening. Ook de energietransitie vraagt om innovatie en onderzoek naar nieuwe waardencombinaties.

Om zijn onderzoeksagenda uit te voeren gaat de nieuwe lector samenwerken met een brede coalitie binnen en buiten de hogeschool. Hij geeft samen met onderzoekers en docenten inhoud aan het thema in de verschillende curricula, stimuleert kritisch denken bij studenten, draagt bij aan onderwijsmateriaal en ondersteunt de professionalisering van docenten.

“Met de komst van Frank Berkers versterken we onze rol in de landelijke vernieuwing van het economisch onderwijs en tevens in de maatschappelijke beweging naar een andere economie.''

Zakia Guernina Bestuurslid