Menu
  English

  Integrale Veiligheid bij Hogeschool Rotterdam afgelopen twee jaar sterk verbeterd

  01 oktober 2020

  Een hogeschool is een pedagogische gemeenschap, een omgeving om in te leren. En leren doe je het beste in een veilige omgeving. De afgelopen twee jaar is weer hard gewerkt aan een optimale veiligheid, zo laat het nieuwe jaarverslag Integrale Veiligheid van Hogeschool Rotterdam zien.

  We zijn graag transparant over wat we doen”, stelt Paul Goossens, die met zijn team verantwoordelijk is voor de Integrale Veiligheid binnen de hogeschool. “Die transparantie koesteren we, daarmee tonen we zelfbewustheid en verantwoorden we ons voor de acties die we ondernemen naar onze gebruikers en contacten, of dat nu onze studenten, medewerkers, bezoekers of stakeholders in stad of land zijn.”

  Gezamenlijke verantwoordelijkheid

  Met het uitbrengen van een verslag is Hogeschool Rotterdam nog altijd een voorloper in het hoger onderwijs. Veiligheid binnen de school is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, het is geen taak die bij een afdeling is neergelegd. Dat je veiligheid samen naar een hoger plan tilt blijkt alleen al uit een eenvoudig voorbeeld: het ieders verantwoordelijkheid zich aan de coronaregels te houden. De hele hogeschoolgemeenschap kan een steentje bijdragen. Aan de andere kant omvat veiligheid ook aspecten waar specialistische kennis voor nodig is, denk aan (online) privacy, milieutechnische veiligheid of de aanpak van zorgwekkend gedrag. Deze onderwerpen worden multidisciplinair aangepakt door samenwerking van onderwijs en diensten. En dat gaat steeds beter.

  Het verslag dat zojuist is verschenen omvat de jaren 2018 en 2019. In deze periode is de integrale aanpak van veiligheid binnen de hogeschool verbeterd. Goossens: “Er wordt beter samengewerkt met het onderwijs, waardoor we beter zicht op wat er hogeschoolbreed gebeurt en we de verschillende thema’s van veiligheid beter aan elkaar kunnen knopen. Verder is onze beveiligingsorganisatie wat uitgebreid en geprofessionaliseerd. Op het gebied van crisismanagement heeft een professionaliseringsslag plaatsgevonden, ondermeer door lokale teams te trainen in de aanpak van crisissituaties. Daar profiteren we nu van.”

  Minder veiligheidsincidenten geregistreerd

  Toegenomen veiligheidsbeleving

  “Om de twee jaar houden we een veiligheidsenquête onder onze studenten en collega’s. De enquête van 2018 laat zien dat de veiligheidsbeleving opnieuw groter is dan bij de vorige meting, een stijgende lijn waar we uiteraard trots op zijn. Het gaat daarbij om een beleving, maar daar is onderbouwing voor: de afgelopen tijd zijn er minder veiligheidsincidenten geregistreerd – van diefstallen tot kapotte lampen - en er is minder langlopende problematiek als het gaat om zorgwekkend gedrag, we komen sneller tot oplossingen. In 2021 staat de nieuwe enquête gepland, aangepast aan de huidige veranderde situatie.”

  Aandachtspunten

  Zijn er ook aandachtspunten? Goossens: “Die zijn er ook. Zo blijkt dat we nog beter kunnen sturen op het nakomen van gemaakte afspraken. We merken ook dat er in de organisatie nog niet altijd duidelijk is wiens verantwoordelijkheid het is om als eerste aan de bel te trekken als een onveilige situatie zich aandient. Ik noem als voorbeeld het aanspreken op roken of onvoldoende afstand houden, dat kunnen onze beveiligers niet alleen.”

  Tot slot noemt Goossens de huidige situatie van hybride werken – online en fysiek op locatie:  “Deze andere manier van werken  gaat nog enige tijd aanhouden. Misschien is het een blijvende situatie. Dat heeft zijn weerslag op veiligheidsvraagstukken. Het kan ertoe leiden dat we nieuwe regelgeving en nieuw veiligheidsbeleid nodig hebben. In elk geval stelt het ons voor uitdagingen waar we nu nog geen antwoord op hebben.”

  Met het gedetailleerde en transparante verslag in handen kan de hogeschool de komende tijd weer nieuwe prioriteiten stellen op het gebied van veiligheid.