Menu English

Instroom studenten sterk gegroeid door corona, Verpleegkunde en pabo profiteren

04 februari 2021

Het aantal studenten dat dit studiejaar begonnen is aan een hbo-studie is groter dan ooit. Ook bij Hogeschool Rotterdam verwelkomden we meer studenten dan voorgaande jaren. Dat dit te danken is aan het coronavirus is zeer waarschijnlijk. Meer studenten stromen in vanwege maatregelen aan de vo- en mbo-kant en meer van onze studenten blijven na het eerste jaar studeren.

Op 4 februari maakte de Vereniging Hogescholen de definitieve instroomcijfers van het studiejaar 2020-2021 bekend. Er is een grote toename van de instroom in alle sectoren van het hbo en bij elk opleidingstype (associate degree, bachelor en master) en elke opleidingsvorm (voltijd, deeltijd en duaal). De instroomgroei van 6,5% bij Hogeschool Rotterdam is in lijn hiermee, al is de groei wat minder fors dan het landelijk gemiddelde van 10%. De cijfers van alle hogescholen zijn te vinden op de website van de Vereniging Hogescholen.

Verruiming in doorstroom naar hbo

De instroomgroei bij hbo-opleidingen is mede te danken aan het feit dat  verschillende verruimingen zijn toegestaan. Zo zijn afgelopen studiejaar de centrale examens in het vo geschrapt. Hierdoor waren er meer gediplomeerde havisten en vwo’ers die voor het hbo konden kiezen. Daarnaast hebben vertraagde mbo’ers in de laatste fase van hun opleiding de mogelijkheid gekregen om voorwaardelijk toegelaten te worden.

Goed nieuws voor tekortsectoren

Bij de bekendmaking van onze voorlopige instroomcijfers zagen we als hogeschool al een vergelijkbare tendens, ook meldden we een opvallende groei bij de pabo (Lerarenopleiding Basisonderwijs) en opleiding Verpleegkunde.  Dit beeld is overeind gebleven: onze opleiding Verpleegkunde is inmiddels de grootste van de Randstad met meer dan 700 eerstejaars studenten (+20%) en bij onze pabo nam de instroom met 66% toe.  

Collegevoorzitter Ron Bormans: “Het is mooi om te zien dat opnieuw veel studenten gekozen hebben voor een opleiding Verpleegkunde of pabo. De tekorten in deze beroepsgroepen zijn onverminderd groot in onze regio en dat wij kunnen voorzien in die vraag naar mensen voor deze mooie beroepen vervult mij met tevredenheid. Daarnaast verwelkomen we meer techniekstudenten, ook zo’n sector waar de komende tijd veel behoefte is aan meer arbeidskrachten. De groei van 4,6% is wat minder robuust dan de landelijke 5,8%, maar die is toch zeker toe te juichen. We blijven er ons best voor doen meer jonge mensen te interesseren voor een technische opleiding.

Het onderwijs is dit jaar anders dan anders, we zien studenten die moeite hebben het hoofd boven water te houden. We doen er alles aan hen te helpen om te kunnen blijven studeren. Deze periode leert ons ook om anders naar ons onderwijs te kijken, we streven ernaar bij aanvang van het nieuwe studiejaar een optimale combinatie van online en fysiek onderwijs gevonden te hebben.”

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen