Menu English

Instroom studenten in de lift dankzij Ad’s en Masters

10 november 2023

Het aantal studenten dat zich heeft ingeschreven bij Hogeschool Rotterdam is met 6,8 procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers, die aantonen dat ook landelijk gezien meer studenten zich hebben aangemeld voor een hbo-opleiding in Nederland.

“Het is goed om te zien dat de cijfers weer in de lift zitten; hoewel dat geen doel op zich is”, reageert bestuursvoorzitter Sarah Wilton-Wels van Hogeschool Rotterdam. “De maatschappij heeft ons nodig, of liever gezegd: heeft de mensen die wij opleiden tot professionals hard nodig. Zij kunnen het verschil maken, zij weten dat het hbo ertoe doet.”

De toename van de instroom is vooral toe te schrijven aan Associate degree (Ad)-opleidingen en Masters. Niet alleen vergeleken met vorig jaar, maar juist ten opzichte van 2019 – het laatste pre-coronajaar. De instroom bij bacheloropleidingen neemt daarentegen juist af ten opzichte van dat jaar, wat ertoe leidt dat er verhoudingsgewijs steeds minder bachelorstudenten zijn en meer Ad’ers en hbo-masterstudenten. Deze ontwikkeling is een landelijke trend.

Ook binnen de groep bachelorstudenten veranderen de verhoudingen. Er is een toename van het aantal studenten met een vwo-vooropleiding. Sarah Wilton-Wels: “Mooi dat zij voor het hbo kiezen, omdat zij  hier vanwege de nabijheid van het werkveld en de actualiteiten echt op hun plek zijn.”

Ook is de afname van de instroom bij bacheloropleidingen (vergeleken met 2019) niet evenredig verdeeld over de verschillende sectoren. Zo zijn er wel ongeveer evenveel studenten bij techniek en onderwijs dan vijf jaar geleden. Bij economie (-18 procent) en sociaal (-19 procent) is de bachelorinstroom het sterkst gedaald.

 

Cijfers

Stijging Ad’s en Masters, daling bij bachelor

Het totaal aantal eerstejaars studenten bij Hogeschool Rotterdam (dus inclusief switchers) is 6,8 procent hoger dan vorig jaar, maar 1,9 procent lager dan in 2019, het laatste pre-coronajaar.

Bij het splitsen naar onderwijstype blijkt dat er vooral een stijging is te zien bij de Ad en Master opleidingen, zowel ten opzichte van vorig jaar als vergeleken met 2019.

Het aantal bachelorstudenten is ook hoger dan vorig jaar (+1,2 procent), maar wel aanzienlijk lager dan in 2019 (-10,4%).

Daarnaast is de daling procentueel sterker bij bachelor deeltijd (-15,4 procent t.o.v. 2019) dan bij voltijd/duale bacheloropleidingen (-9,9 procent).

 

Totaal aantal eerstejaars HR

2019

2020

2021

2022

2023

’23-‘22

’23-‘19

Totaal

12.432

12.912

11.825

11.413

12.194

+6,8%

-1,9%

Bachelor

10.612

10.894

9.913

9.399

9.510

+1,2%

-10,4%

Associate Degree

1.356

1.561

1.418

1.511

1.932

+27,9%

+42,5%

Master (bekostigd)

464

457

494

503

752

+49,5%

+62,1%

 

Totaal aantal eerstejaars HR

2019

2020

2021

2022

2023

’23-‘22

’23-‘19

Bachelor totaal

10.612

10.894

9.913

9.399

9.510

+1,2%

-10,4%

Voltijd/duaal

9.631

9.893

8.936

8.569

8.680

+1,3%

-9,9%

Deeltijd

981

1001

977

830

830

+0,0%

-15,4%

 

Meer vwo’ers, vooral minder mbo’ers

Er zijn dit jaar beduidend meer vwo’ers gestart aan een bacheloropleiding dan vorig jaar (+10,9 procent). In 2021 en 2020 lag het aantal vwo’ers rond de 700, wat er dit jaar meer dan 770 zijn. Ook vergeleken met 2019 is het aantal vwo’ers sterk toegenomen (+17,7 procent).

Bij havisten is er een marginale stijging van de instroom ten opzichte van vorig jaar (+1,1 procent), maar vergeleken met 2019 is de instroom sterk afgenomen(-14,5 procent).

Bij studenten met een mbo vooropleiding is de daling van de instroom bij bacheloropleidingen nóg sterker: Vergeleken met 2019 is de afname -20,9 procent en ten opzichte van vorig jaar -3,9 procent. Daarmee neemt de instroom van mbo’ers het sterkst af van alle onderscheiden typen vooropleidingen.

Tot slot zien we een toename van studenten met een ‘overige’ vooropleiding. Deze categorie bestaat uit studenten met een HO-vooropleiding (zoals een propedeuse), een toelatingsexamen voor 21-plussers of een buitenlandse vooropleiding.

 

Totaal aantal eerstejaars HR

2019

2020

2021

2022

2023

’23-‘22

’23-‘19

Bachelor totaal

10.612

10.894

9.913

9.399

9.510

+1,2%

-10,4%

Havo

5.278

5.428

4.610

4.460

4.511

+1,1%

-14,5%

Mbo

3.015

3.143

2.878

2.481

2.384

-3,9%

-20,9%

Vwo

657

720

700

697

773

+10,9%

+17,7%

Overig

1.662

1.603

1.725

1.761

1.842

+4,6%

+10,8%

 

Geen krimp in techniek en onderwijs

Vergeleken met 2019 zijn er ruim 10 procent minder bachelorstudenten, maar niet alle sectoren zitten in de min. In de sectoren Onderwijs (+0,3 procent) en Techniek (-0,8 procent) is de instroom dit jaar ongeveer even hoog als in 2019. Er zijn daarentegen juist aanzienlijk minder studenten in de sectoren Sociaal (-19,3 procent) en Economie (-18 procent).

Als we de instroom van dit jaar vergelijken met vorig jaar, dan zien we bij groei bij Techniek (+3,1 procent) en Kunst (+10,6 procent) en een krimp bij Onderwijs (-2,4 procent) en Sociaal (-1,9 procent). In de sectoren Economie (+0,8 procent) en Gezondheidszorg (+0,1 procent) is de instroom ongeveer even hoog als vorig jaar.

 

Totaal aantal eerstejaars HR

2019

2020

2021

2022

2023

’23-‘22

’23-‘19

Bachelor totaal

10.612

10.894

9.913

9.399

9.510

+1,2%

-10,4%

Economie

4.503

4.313

4.054

3.662

3.693

+0,8%

-18,0%

Techniek

2.423

2.418

2.186

2.332

2.404

+3,1%

-0,8%

Onderwijs

1.188

1.385

1.295

1.220

1.191

-2,4%

+0,3%

Gezondheidszorg

1.203

1.350

1.275

1.104

1.105

+0,1%

-8,1%

Sociaal

763

788

679

628

616

-1,9%

-19,3%

Kunst

532

640

424

453

501

+10,6%

-5,8%

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen