Menu
  English

  Een energieke middag: primeur Sem6Café!

  24 mei 2023

  Dit jaar heeft het instituut Engineering en Applied Science (EAS) voor het eerst Semester 6 multidisciplinair opgezet waarbij maatschappelijke opgaves circulariteit, energietransitie en zorgtechnologie leidend zijn. Dit zijn de HRTech thema’s die voor EAS het meest relevant zijn. Tijdens de Thema 2 Daagse zijn de opgaves verder geladen en geconcretiseerd in de vorm van projecten. Daarna is er flink doorgepakt en is er een nieuwe overleg structuur geïnitieerd. De semester 6 coördinatoren hebben het programma en bijhorende projecten afgestemd, donderdagmiddag is voor alle EAS opleidingen vrij geroosterd om te werken aan de projecten en afstemming in toetsing heeft plaatsgevonden. Maar het resultaat mag er wezen! In totaal namen 46% van alle derdejaars EAS studenten deel aan een multidisciplinair project en op donderdag 11 mei hebben de studenten elkaar ontmoet tijdens het Sem6Café. Een energieke middag waarbij 26 projecten van 8 verschillende opleidingen werden gepresenteerd door studenten via poster, prototype of video.

  Doel Sem6Café

  Het doel van Sem6Café is om een ontmoetingsplek te creëren waarin de multidisciplinaire projecten zichtbaar worden en waarbij studenten tussentijds feedback kunnen ophalen bij docenten en studenten, zodat ze hiermee het project in het laatste kwartaal van het derde studiejaar een boost kunnen geven.

  Tip- Top Kaarten

  Tijdens Sem6Café zagen we veel enthousiaste studenten en docenten met elkaar in gesprek. Elke student kreeg 3 kaartjes waarbij ze een tip en top konden geven aan een andere projectgroep. Door feedback op te halen bij verschillende disciplines kregen de studenten nieuwe inzichten, complimenten en aanbevelingen om mee te nemen in de afronding van het project.

  Motion Sensors – Winnaar Sem6Café

  Mirjam van den Bosch, directeur EAS, heeft hierbij een prijs uitgereikt. Een jury met docenten uit verschillende disciplines hadden onder andere de volgende criteria: Wie kan mij het beste het project uitleggen? Welke groep geeft het project het beste visueel weer en begrijp ik zo de onderzoeksvraag en de tot nu toe behaalde resultaten? Welke groep kan het beste vertellen met welke disciplines ze samenwerken en wie hebben ze nog nodig? Er waren meerdere projecten die hieraan voldeden, maar de uiteindelijke winnaar van een bezoek aan de bioscoop is het team van het project ‘Motion Sensors’ van de Elektrotechniek studenten Younes Boulmani, Linda Hoogerwerf en Daan van Veldhoven.

  Het doel van dit project is het ontwikkelen van een sensorsysteem dat voor een langere tijd (hele dag) bewegingen van ledenmaten in kaart kan brengen. Dit sensorsysteem heeft meerdere toepassingen zoals valpreventie en artrosedetectie. Het maakt deel uit van een multidisciplinaire samenwerking waarbij studenten van Hogeschool Rotterdam Business School (HRBS), de opleiding fysiotherapie en het lectoraat “Bewegen naar Gezondheid” van het Kenniscentrum Zorginnovatie betrokken zijn.

  We willen de studenten bedanken voor hun enthousiasme. Meerdere projecten zullen in het aankomende studiejaar een vervolg gaan krijgen in diverse minors. Door de succesvolle middag van het eerste Sem6Café wordt dit herhaald en het doel is dat Sem6Café wordt uitgebreid door deelname van andere instituten.