Menu English

Hogeschool Rotterdam publiceert jaarverslag 2019

24 april 2020

Hogeschool Rotterdam heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd en legt daarin verantwoording af over haar activiteiten en de behaalde resultaten daarvan.

Het was voor de hogeschool een mooi jaar, waarin belangrijke stappen zijn gezet op het gebied van onderwijs, onderzoek en binnen de organisatie. Omdat de coronacrisis uitbrak vóór publicatie van het jaarverslag, staat de hogeschool ook stil bij de impact van de crisis op studenten, medewerkers, het onderwijs en de organisatie.

Kwaliteitsafspraken

Eén van de belangrijkste aandachtspunten voor de onderwijsinstituten van de hogeschool was in 2019 het nader inrichten van onze kwaliteitsafspraken. Bij de invulling van de kwaliteitsafspraken sloot Hogeschool Rotterdam aan bij een zestal landelijke thema’s, waarvan ‘Intensiever en kleinschalig onderwijs’ de hoogste prioriteit kreeg. Door meer docenten aan te trekken weet de hogeschool kleinere onderwijsgroepen te realiseren. Daarnaast worden ook meer docenten ingezet voor intensieve begeleiding van studenten.

Wijnand van den Brink, bestuurslid van Hogeschool Rotterdam: “De volgende prioriteit is de individuele docent en de teams verder te professionaliseren binnen de kleinschalige onderwijsomgeving. Het thema uit de kwaliteitsafspraken ‘docentprofessionalisering’ is voor ons dan ook een beslissende factor bij het bereiken van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs.”

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Na een intensief voorbereidingstraject en een audit in twee rondes heeft het accreditatieorganisatie De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)  het kwaliteitszorgsysteem van Hogeschool Rotterdam positief beoordeeld. In november ontving de hogeschool het certificaat voor de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) uit handen van de NVAO-voorzitter.  Van den Brink: “Het behalen van de instellingstoets is belangrijk, omdat een deskundige, onafhankelijk instantie bevestigt dat onze opleidingen werken vanuit één visie én dat we het proces om deze kwaliteit te waarborgen goed hebben ingericht.”

Expertcollege

Om de kwaliteit van het onderwijs te blijven verbeteren heeft de hogeschool in 2019 een Expertcollege ingesteld. In deze adviesraad zijn docenten vertegenwoordigd vanuit alle onderwijsinstituten van de hogeschool. Omdat de rol van docenten meer centraal is komen te staan, is het logisch dat docenten ook meer gehoord worden op directieniveau. Daarom adviseren zij het College van Bestuur - gevraagd en ongevraagd - op het gebied van onderwijskwaliteit en de uitoefening en professionele ontwikkeling van het docentenvak. Docententeams krijgen meer ruimte en verantwoordelijkheid om het onderwijs te realiseren dat past bij de specifieke studentenpopulatie, de beroepscontext en de identiteit van de opleiding waar zij voor werken.

Het expertcollege, dat vier keer per jaar bijeenkomt, is voor zover bekend uniek voor Nederland.

Onderzoeksprijs

Afgelopen jaar is voor het eerst de Deltapremie uitgereikt, een landelijke onderzoeksprijs voor lectoren die met hun onderzoek gedurende langere tijd een verschil weten te maken in de maatschappij. AnneLoes van Staa, lector Transities in Zorg van ons Kenniscentrum Zorginnovatie, was één van de twee lectoren die deze prijs van 500.000 euro in ontvangst mochten nemen. Ze zal de premie inzetten om haar onderzoeksprogramma Op Eigen Benen (voor jongeren met chronische aandoeningen die de overgang maken naar de volwassenenzorg) uit te breiden. Met de prijs willen organisatoren Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA praktijkgericht onderzoek zichtbaarder maken en de maatschappelijke relevantie ervan laten zien.

Hogeschool Rotterdam Business School

Per 1 september 2019 zijn de instituten voor Bedrijfskunde, Financieel Management en Commercieel Management samengegaan in Hogeschool Rotterdam Business School (HR Business School). Het samengaan van de economische opleidingen is ingegeven door de wens beter te kunnen inspelen op de snelle veranderingen in het economische werkveld. Door nieuwe technologieën, het ontstaan en veranderen van markten en bedrijven, internationalisering van economie en samenleving, klimaatverandering en schaarste aan grondstoffen verdwijnen beroepen of veranderen van inhoud. Ook ontstaan nieuwe beroepen. Dit alles vraagt van bedrijven, sectoren en regio’s dat ze kunnen transformeren om van deze ontwikkelingen te profiteren. Zo ook de regio Rotterdam.

Als één Business School zijn de opleidingen in het economisch domein beter dan ‘ieder voor zich’ in staat om prioriteiten als studiesucces en integrale en multidisciplinaire aanpak van vraagstukken in de praktijk beter te benaderen. Samen kunnen de opleidingen zich beter profileren naar (toekomstige) studenten en hun ouders, scholen in de regio en het beroepenveld. Ook een belangrijke factor is dat innovatie en ontwikkeling sneller kunnen worden opgepakt.

Impact coronacrisis

De impact van de coronacrisis is groot. Voor iedereen: studenten, docenten en medewerkers. Ieder individu gaat op zijn of haar eigen manier om met de totaal nieuwe situatie. Daarom staat de hogeschool altijd klaar voor al onze bloedgroepen. Iedereen moet (indien gewenst) de juiste hulp krijgen om mee te kunnen komen met het ‘nieuwe normaal’.

Wat dat betreft is de hogeschool heel trots op hoe de enorme gevolgen voor het onderwijs zijn opgepakt door studenten en medewerkers. Van fysieke lessen naar onderwijs op afstand met de bijbehorende online toetsen; in een mum van tijd werden deze nieuwe vormen op poten gezet, waardoor het onderwijs zo goed mogelijk doorgang kon vinden.

Wijnand van den Brink: “Om studievertragingen zo goed als mogelijk te voorkomen en operationele activiteiten voort te laten zetten moest online lesgeven in een enorme stroomversnelling komen. Een significante inspanning voor nagenoeg de gehele organisatie, waarbij ook een beroep is gedaan op het aanpassingsvermogen van zowel studenten, docenten als ondersteunend personeel. Onze docenten en ondersteunende medewerkers slaagden er snel in om over te schakelen van fysiek naar online onderwijs. In het begin was het voor docenten en studenten even wennen om op afstand onderwijs te geven en te nemen. Studenten en docenten toonden zich enorm weerbaar, flexibel, enthousiast en begripvol. Wij als hogeschool zijn dan ook oprecht trots op onze collega’s en studenten.”

De coronacrisis heeft niet alleen invloed op het onderwijs en de mensen. Ook financieel is de crisis voelbaar. Van fysiek naar online onderwijs en van kantoortuinen naar thuiswerkplekken gebeurt tenslotte niet vanzelf. “Gelukkig kunnen we uit de cijfers concluderen dat we een financieel gezonde organisatie zijn”, aldus Van den Brink. “Ondanks de coronacrisis kunnen we de toekomst met vertrouwen tegemoet.” 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen