Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam neemt deel aan landelijke pilot microcredentials

  17 januari 2022

  Door de alsmaar veranderende arbeidsmarkt hebben veel professionals continu behoefte aan scholing. Om hierin te kunnen voorzien, start in februari de landelijke pilot ‘microcredentials’. Hogeschool Rotterdam neemt deel aan deze pilot.

  Een microcredential is een betrouwbaar en erkend certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen nadat ze een onderwijseenheid succesvol hebben afgerond. Daarbij gaat het niet alleen om het eindresultaat, maar draait het ook om het gehele onderwijsproces: van de leeractiviteiten bij de hogeschool, op de stageplek tot en met de bijbehorende toetsing van de leeruitkomsten.

  Professionals hebben vaak behoefte aan een specifieke bij-, op- of omscholing en willen niet per se een volledige opleiding met een diploma als afsluiting. Kleinere onderwijseenheden passen vaak beter bij de flexibiliteit waar werkenden behoefte aan hebben. Ook kunnen de microdentials sneller worden samengesteld en zijn ze geschikter om aan te sluiten op een snel veranderende werkcontext en leervragen van professionals. Hiermee wordt het Leven Lang Ontwikkelen-aanbod van Hogeschool Rotterdam versterkt.

  Erkende kwaliteit en waarde

  Net zoals associate degrees, bachelors, masters en minoren krijgen microcredentials een herkenbare en erkenbare waarde in het hbo en wo onderwijsstelsel. De behaalde microcredentials worden vastgelegd in een landelijk register – in eerste instantie in Edubadges – , later mogelijk in het systeem Registratie Instellingen en Opleidingen (RIO). Door deze registratie krijgen professionals meer regie over hun eigen ontwikkeling en kunnen ze door de jaren heen, bij verschillende opleidingen en instellingen, hun ontwikkeling vormgeven.

  Deelnemende opleidingen

  Hogeschool Rotterdam neemt met een aantal flexibele deeltijdopleidingen in het onbekostigd post-hbo-onderwijs deel aan de landelijke pilot. Deelnemende opleidingen zijn de flexibele deeltijdopleidingen van Talen en Technisch beroepsonderwijs, het post-hbo-onderwijs van het Instituut voor Lerarenopleidingen en de flexibele economische deeltijd opleidingen van de Career Academy van HRBS.

  DISCLAIMER: De pilot microcredentials richt zich op professionals (volwassen deelnemers/cursisten die niet als initiële student actief zijn en niet ingeschreven staan als student in de zin van de wet) die delen van een opleiding volgen die een zelfstandige, toegevoegde waarde hebben. Initiële studenten blijven een diplomagericht traject volgen.