Menu
  English

  Hogeschool compenseert CO2-uitstoot door bijdrage aan duurzame projecten

  15 oktober 2020

  Hogeschool Rotterdam heeft sinds begin dit jaar duurzame reisregels. Reizen naar omringende landen moeten voortaan per trein plaatsvinden. Wanneer er gevlogen wordt dan betaalt Hogeschool Rotterdam een bijdrage voor compensatie voor iedere vlucht van de reizende medewerker. De bijdrage staat in verhouding tot het niveau van de CO2-uitstoot van de vlucht.

  In verband met COVID-19 mag er echter zeker tot aan het einde van dit kalenderjaar door medewerkers en studenten niet gereisd worden.

  “Ondanks deze maatregel willen we als hogeschool toch klaar zijn voor het moment dat het weer wel mag”, aldus Enny Kraaijveld, manager Centre of International Affairs van de hogeschool. De compensatie wordt geïnvesteerd in een drietal duurzame klimaatprojecten. Het College van Bestuur heeft afgelopen week besloten om daarin op te trekken met de Climate Neutral Group.

  Drie duurzame klimaatprojecten
  Als hogeschool hebben we gekozen voor een bijdrage aan de volgende projecten:

  1. Het Bosbehoud Jacundà REDD+ project in Brazilië. Dit klimaatproject gaat klimaatverandering tegen door ontbossing te verminderen en de biodiversiteit te beschermen. De lokale bevolking wordt actief betrokken bij het project.
  2. Het Solar Cooking Project in Tsjaad. Dit klimaatproject investeert in de plaatsing van zonne-kokers in vluchtenlingenkampen in Tsjaad. De on-site gefabriceerde zonnekokers vervangen de vraag naar brandhout. Hierdoor verbetert het levensonderhoud van vluchtelingen in het oostelijke deel van Tsjaad.
  3. Het Biogas Project in Cambodja. Het maakt biogasinstallaties voor gezinnen toegankelijk door op eigen land een biogasinstallatie te plaatsen door lokale bouwbedrijven. Door vergisting kan de mest van eigen vee gebruikt worden voor heet water en verlichting en is tevens een vruchtbare meststof.

  Deze CO2-compensatie valt onder de duurzame ontwikkeling die Hogeschool Rotterdam met het onlangs gestarte programma ‘Samen Duurzaam’ heeft ingezet. Door te kiezen voor CO2-compensatie draagt Hogeschool Rotterdam actief bij aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) waaraan zij zich in 2019 heeft verbonden. Jaarlijks ontvangt Hogeschool Rotterdam een certificaat waarop staat voor hoeveel er is bijgedragen aan de diverse projecten.  

  Climate Neutral Group
  De Climate Neutral Group (CNG) is gelieerd aan onze geprefereerde reisorganisatie Munckhof Travel. Zij investeren in geselecteerde, duurzame klimaatprojecten waardoor de CO2-uitstoot gereduceerd wordt tot nul. De compensatie biedt mogelijkheden voor de lokale bevolking op het gebied van schone energie, persoonlijke ontwikkeling en werkgelegenheid. CNG hanteert strenge kwaliteitsstandaarden volgens welke onafhankelijke, internationaal erkende bureaus de projecten verifiëren.