Menu English

Hogescholen werken niet langer mee aan Nationale Studenten Enquête 2019

26 maart 2019

Na zorgvuldige afweging heeft Vereniging Hogescholen besloten niet langer mee te werken aan de uitvoering van de Nationale Studenten Enquête (NSE) 2019 van Studiekeuze123. Dit jaar zijn er landelijk veel problemen geconstateerd bij het invullen van de vragenlijsten. Dit heeft geleid tot veel klachten van studenten maar ook tot ernstige tekortkomingen in de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data.

Teleurstellend

Bestuursvoorzitter Ron Bormans is zeer teleurgesteld: “Het is een heftige beslissing, maar als hogescholen kunnen we niet anders. Studenttevredenheid is een belangrijke pijler in de kwaliteitszorg van ons onderwijs en waardevolle informatie in de voorlichting aan studiekiezers. Dus móet de informatie betrouwbaar zijn. Nu dat niet het geval is, moeten we helaas stoppen met de NSE. Ik baal heel erg voor alle studenten die de enquête hebben ingevuld en medewerkers die zich hebben ingezet voor een hoge respons. Hen wil ik graag bedanken voor hun inzet en moeite.”

Alternatief

Hoe moet het nu verder zonder een belangrijke informatiebron als de NSE? Bormans: “Ik ga ervan uit dat de Vereniging Hogescholen gaat evalueren hoe dit heeft kunnen gebeuren. Dat zou ik toejuichen. En dat we gezamenlijk snel gaan werken aan een alternatief voor de toekomst. Kwaliteit van onderwijs kan niet zonder het (collectieve) geluid van studenten.”

Klik hier voor meer informatie over het besluit van de hogescholen.