Menu
  English

  Hogescholen, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente Dordrecht gaan 'Dordrecht Academy' realiseren

  12 februari 2020

  Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool InHolland, Avans Hogeschool, ROC Da Vinci College, werkgevers en gemeente Dordrecht hebben een belangrijke stap gezet op weg naar meer hoger onderwijs in Dordrecht. Op donderdag 6 februari 2020 ondertekenden zij de intentieovereenkomst waarin zij hebben vastgelegd dat zij samen nieuw hoger onderwijs in Dordrecht gaan realiseren: Dordrecht Academy. Dordrecht Academy komt in een nieuw gebouw op Campus Leerpark.

  Dordrecht Academy gaat starten met tien tot twaalf Associate degree-opleidingen die nauw aansluiten op de sectoren in de regio die een tekort hebben aan hoger opgeleiden. De Academy gaat tevens projecten, stages, minoren en afstudeeropdrachten aanbieden voor derde- en vierdejaars bachelorstudenten. Zo kunnen zij kennis maken met werken in deze regio.  

  De gemeente Dordrecht draagt bij aan de ontwikkeling van Dordrecht Academy. Binnenkort ontvangt de gemeenteraad hiervoor een voorstel.

  Regie

  Eerdere pogingen om op grotere schaal hoger onderwijs naar Dordrecht te krijgen mislukten. In 2018 vroeg wethouder Peter Heijkoop daarom aan Ron Bormans, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Rotterdam, regie te nemen voor meer hoger onderwijs in Dordrecht. Bormans pakte de handschoen op en bracht samen met de gemeente Dordrecht alle betrokken onderwijspartijen en het werkveld in de Drechtsteden bij elkaar.

  Lang gekoesterde wens

  Peter Heijkoop is trots en blij met deze grote stap voor Dordrecht: "Onderwijs, gemeente en werkgevers hebben in het afgelopen jaar hard gewerkt om zover te komen en dit resultaat voor elkaar te krijgen. Met de vestiging van Dordrecht Academy gaat een lang gekoesterde wens van veel Dordtenaren in vervulling. Dit is heel goed nieuws voor onze jongeren, goed voor onze arbeidsmarkt en goed voor onze stad." 

  Radicaal anders

  Ron Bormans: "Ik ben heel trots op deze belangrijke stap met alle hogescholen, Da Vinci College, gemeente en werkveld. Als hogescholen nemen we onze verantwoordelijkheid om met onze kennis, kunde en ervaring nieuw hoger onderwijs in Dordrecht te realiseren. Door gezamenlijk het onderwijs radicaal anders te organiseren geven we antwoord op de snelle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in de Drechtsteden."

  Actieve bijdrage

  Sjoerd Vollebregt, voorzitter van de Economic Development Board: "De werkgevers in de Drechtsteden staan te springen om hoger opgeleide medewerkers. Dordrecht Academy gaat samen met het bedrijfsleven opleidingen en afstudeerprojecten aanbieden die versterkt aansluiten op zeer gerenommeerde en specialistische bedrijven in de regio. Het bedrijfsleven draagt daarom ook actief bij aan de ontwikkeling van Dordrecht Academy."