Menu
  English

  Hernieuwd plan Kwaliteitsafspraken Hogeschool Rotterdam met positief NVAO-advies naar minister

  15 juli 2020

  Na het positieve oordeel van het NVAO-panel voor onze (aangepaste) plannen Kwaliteitsafspraken heeft kwaliteitszorgorganisatie NVAO deze aan de minister van OCW aangeboden en haar geadviseerd het positieve advies over te nemen.

  De plannen zijn in korte tijd aangepast nadat het panel eerder tot de conclusie kwam dat onze plannen Kwaliteitsafspraken niet aan alle beoordelingscriteria van de NVAO voldeden. Op ons eigen verzoek is onze hogeschool een van de eerste hogeronderwijsinstellingen die herbeoordeeld werd.

  De middelen die met de kwaliteitsafspraken beschikbaar komen voor onze hogeschool, komen in de plaats van gelden die studenten ontvingen in het kader van de basisbeurs, een bedrag dat oploopt tot 26 miljoen euro in 2024. De hogeschool ziet het als vanzelfsprekend dat we deze middelen voor studenten herkenbaar inzetten voor een zichtbare verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs.

  Studenten zijn dan ook vroegtijdig en regelmatig betrokken bij de totstandkoming van de plannen kwaliteitsafspraken, in de vorm van constructieve gesprekken met studenten uit zowel de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) als de Instituutsmedezeggenschapsraden (IMR’en). Zowel CMR als de instituutsraden hebben ingestemd met de plannen voordat deze beoordeeld zouden worden.

  Studentgeleding medezeggenschapsraad 

  Ismail Abu Ayyash is voorzitter van de studentgeleding van de CMR (SGMR) en heeft ook zitting in de IMR van het Instituut voor Communicatie en Media en Informatietechnologie. Hij heeft het meewerken aan de aanpassing van de plannen als goed ervaren. Ismail: “In verband met de snel naderende deadline was een vaste contactpersoon nodig vanuit de medezeggenschap om ons mee te kunnen nemen. Ik werd daarom de afgevaardigde uit de CMR om als contactpersoon te fungeren. Ik heb dit traject als zeer prettig ervaren. De samenwerking en communicatie verliep soepel, we zijn daar erg tevreden over.

  In dit hersteltraject hebben we als medezeggenschapsraad meerdere gesprekken gevoerd met het bestuur om zo de plannen te concretiseren. Ook hebben wij als SGMR meer studiefaciliteiten weten op te nemen in het plan, zoals de verruiming van de openingstijden in het weekend en de realisatie van meer stilteplekken verspreid over 4 jaar.”

  Arian van Staa en Aïda Tunovic, respectievelijk procesregisseur en beleidsadviseur van de kwaliteitsafspraken, geven aan erg blij te zijn met de gang van zaken. “We zijn veel dank verschuldigd aan de hele hogeschoolgemeenschap. Toen het oorspronkelijke plan kwaliteitsafspraken afgewezen werd, heeft iedereen de schouders eronder gezet en opnieuw aan de slag gegaan. Dat was vanzelfsprekend omdat we ons er allemaal van bewust zijn hoe belangrijk het is om dit serieus aan te pakken. Met de kwaliteitsgelden kunnen we veel extra’s doen om het onderwijs te verbeteren. Het NVAO-panel heeft ons gecomplimenteerd met de voortvarende aanpak en de verbeterde versie van de plannen, die lof komt alle betrokkenen toe.”