Menu
  English

  HBO- en Kunsten-Monitor 2022

  Associate degrees en masteropleidingen claimen hun plek op de arbeidsmarkt

  25 april 2023

  De resultaten van de HBO-Monitor 2022 en de bijbehorende Kunsten-Monitor tonen een grote tevredenheid aan onder Hogeschool Rotterdam alumni en kansen op de arbeidsmarkt. Maar de grootste winst is voor de Associate degrees én masteropleidingen die hun erkenning vinden in het werkveld.

  Ten opzichte van vorig jaar stijgt het ankerpunt ‘waardering alumni’ hogeschoolbreed licht. Het ankerpunt van de bacheloropleidingen blijft met 7,2 gelijk aan vorig jaar, echter de ankerpunten van de master- en Ad-opleidingen stijgen sterk naar respectievelijk 7,6 (+0,2) en 7,5 (+0,4).  Een aantal van onze opleidingen scoort zelfs zeer goed. Met name de Ad-opleiding Integraal Bouwmanagement, de bacheloropleidingen Elektrotechniek, lerarenopleiding Aardrijkskunde, Financial Service Management en de masters Begeleidingskunde, Advanced Nursing Practice , Kinderfysiotherapie en Leren & Innoveren scoren allemaal boven een 8.

  ‘’De waardering voor onze opleidingen en de aansluiting die onze studenten vinden op de arbeidsmarkt, doen me goed’’, zegt voorzitter van het College van Bestuur, Ron Bormans. ‘’Daarbij   ben ik  vooral  trots op onze Ad-opleidingen, waar 81% van de Ad-respondenten nu aangeeft dat ze  een goede  aansluiting ervaren tussen hun opleiding en hun huidige functie. Dit is een teken van ons goede werk en dat de Ad-opleidingen zich beginnen te vestigen in de arbeidsmarkt. Dat is heel belangrijk om ook met de Ad-opleidingen in de hand de tekorten op de arbeidsmarkt te kunnen aanpakken. ’’

  Alumni van bacheloropleidingen in  het onderwijs , gezondheidszorg  en techniek zijn op veel  aspecten zeer tevreden over zowel de voorbereiding als de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo is hun werk veelal op hbo-niveau en ligt hun functie in het verlengde van hun opleiding.

  Bormans: “Ook de gestegen waardering voor onze masteropleidingen is belangrijk. Beroepsgerichte masteropleidingen, verzorgd door hogescholen, zijn heel belangrijk in de waardering van het beroepsonderwijs in den brede.”

  Arbeidsmarktperspectief

  Net als vorig jaar is ruim 2% van de bachelorrespondenten  werkloos tijdens het onderzoek. Bij de masterstudenten zien we een afname van werkloosheid naar 2.1% en bij de Ad’s zakt dat zelfs van 4,0% naar 1.6%.

  De hbo-/kunsten-monitor

  De hbo-monitor en kunsten-monitor is een jaarlijks onderzoek dat het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) landelijk uitvoert onder oud-studenten van hogescholen. Gemiddeld anderhalf jaar na hun afstuderen oordelen de alumni over hun start op de arbeidsmarkt en terugblik op de opleiding. Het gaat om bachelor-, Ad- en masteropleidingen. De vragenlijsten van de hbo-/kunsten-monitor 2022 zijn verzonden naar bijna ruim 6.800 alumni van Hogeschool Rotterdam.