Menu
  English

  HBO- en Kunsten-Monitor 2021: Meer afgestudeerden HR vonden een baan

  12 april 2022

  De resultaten van de HBO-Monitor 2021 en de bijbehorende Kunsten-Monitor laten zien dat alumni van Hogeschool Rotterdam tevreden zijn over hun opleiding en de aansluiting daarvan op de arbeidsmarkt. Vooral alumni in de tekortsectoren gezondheidszorg, onderwijs en techniek waren zeer tevreden over zowel de voorbereiding als de aansluiting.

  Ruim 2.300 alumni werkten mee aan het onderzoek en gaven daarmee een waardering aan hoe ze terugkijken op hun opleiding aan de hogeschool. De mate waarin onze afgestudeerden tevreden zijn over de voorbereiding op de arbeidsmarkt wordt weergegeven met een ankerpunt en is daarmee één van de belangrijke indicatoren waarmee we onze onderwijskwaliteit meten. Dit jaar komt het ankerpunt uit op een waarde van 7,2 (gemeten op een 10-puntsschaal), net als de twee voorgaande jaren.

  Met name de opleidingen Technische Informatica, Accountancy, Verloskunde, Technische Bedrijfskunde en Begeleidingskunde (master) scoren erg hoog in de HBO-Monitor 2021. Alumni laten daarmee zien dat zij de kwaliteit van deze opleidingen bijzonder waarderen.

  Alumni van de onderwijs- , gezondheidszorg- en techniekopleidingen zijn op meer aspecten zeer tevreden over zowel de voorbereiding als de aansluiting op de arbeidsmarkt. Zo is hun werk veelal op hbo-niveau en ligt hun functie in het verlengde van hun opleiding.

  Goed arbeidsmarktperspectief 

  De respondenten zijn de eerste groep die in de coronacrisis als hbo-afgestudeerden op de arbeidsmarkt kwam en dat heeft invloed gehad. Zo geeft 23% van de afgestudeerden van een voltijdopleiding aan dat zij hun eisen naar beneden hebben moeten bijstellen om werk te krijgen. Ook vond een derde dat het door de coronamaatregelen moeilijker was om werk te vinden.  

  Toch vond, net als in voorgaande jaren, 89% van de respondenten snel een baan en gaf slechts 2,6% aan in de periode dat het onderzoek werd afgenomen werkloos te zijn. Alumni van de opleidingen uit de sociale -, de gezondheidszorg- en de onderwijssector zaten zelfs nog onder dit percentage. Het is ook goed om te zien dat de werkloosheid onder de alumni van de voltijd Ad-opleidingen is gedaald naar 5,2%, dat zij vaker een baan vinden passend bij hun opleidingsrichting en dat hun capaciteiten in die baan beter worden benut.  

  Inspanningen Techniek blijven nodig

  Opvallend is dat de hogere beoordeling die we vorig jaar zagen bij de techniekopleidingen niet heeft doorgezet. In combinatie met de grote vraag naar afgestudeerden van deze opleidingen geeft dit aan dat van alle partners in de Rotterdamse regio stevige inspanningen gevraagd blijven worden. Een goed werkende arbeidsmarkt is de verantwoordelijkheid van alle partijen. Zowel de hogeschool, de overheid als ook de bedrijven zelf moeten zich maximaal inzetten om iedere kans te benutten om studenten en alumni enthousiast te maken én te houden om in deze sector te gaan werken en te blijven werken. En dat zal vooral in samenwerking vorm moeten krijgen. Alle prognoses laten zien hoe belangrijk het is dat we meer technici opleiden.  

  De HBO-/Kunsten-Monitor

  De HBO-Monitor en Kunsten-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) landelijk uitvoert onder oud-studenten van hogescholen. Gemiddeld anderhalf jaar na hun afstuderen oordelen de alumni over de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt. Het gaat om bachelor-, Ad- en masteropleidingen. De vragenlijsten zijn verzonden naar ruim 6.300 alumni van Hogeschool Rotterdam.