Menu English

Hans Maas benoemd tot kwartiermaker technisch domein

09 juni 2020

Het onderwijs van de toekomst richt zich meer en meer op het komen tot integrale oplossingen voor maatschappelijke problemen. Bij dit onderwijs is interdisciplinair samenwerken in een omgeving waar het werkveld actief participeert in onderwijs en praktijkgericht onderzoek essentieel. Hoe te komen tot dit integrale onderwijs voor de techniekopleidingen is in 2017 al verwoord in de techniekvisie

Veel van wat in deze visie verwoord is, is gerealiseerd. De onderlinge  samenwerking van de techniekopleidingen en de samenwerking met het werkveld (‘contextrijkheid’) is toegenomen. In de voor dit doel opgerichte WERKplaats Techniek geëxperimenteerd met innovatieve werkwijzen en nieuwe samenwerkingsvormen, maar het verankeren ervan in het reguliere onderwijs gaat langzaam. Aan Maas de opdracht om deze verankering en versnelling vorm te geven.

Opdracht

Hans Maas werkt sinds 2009 bij Hogeschool Rotterdam. In 2009 begon hij als directeur van het Instituut voor Communicatie, Media en Informatietechnologie, drie jaar geleden maakte hij de overstap naar het RDM Centre of Expertise. Het aanzwengelen van innovaties en het opzetten en verbeteren van samenwerkingen vormen een rode draad in zijn loopbaan.

Zijn opdracht ligt in het uitbouwen van meer samenhang en doorstroommogelijkheden in de curricula van de technische opleidingen, het versterken van de profilering en zichtbaarheid van het techniekdomein in de Rotterdamse regio en het creëren van nog meer organisatorische synergie, zoals gezamenlijke inrichting van de gebouwen en dienstverlening. Met deze verbeteringen willen we als hogeschool (h)erkend worden als een van de belangrijkste hogeronderwijsclusters in de techniek in Nederland,  leidend in vernieuwing van techniekonderwijs en praktijkgericht onderzoek.

Maas gaat deze opdracht vormgeven in samenwerking met de directeuren van de technische onderwijsinstituten en kenniscentra van de hogeschool. Een scala aan ideeën ligt al klaar, de komende tijd worden deze tot een samenhangend geheel gesmeed. Ook wordt in kaart gebracht wat het betekent voor de individuele opleidingen. Een houtskoolschets voor het technisch domein zal voor de zomer gereed zijn, waarbij versnelling van de uitrol van de integrale techniekvisie en het organiseren van slagkracht centraal staat.

Lees ook het interview met Hans Maas. 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen