Menu
    English

    Docenten van Hogeschool Rotterdam krijgen een plek aan de bestuurstafel

    03 oktober 2019

    Het expertcollege, met daarin elf docenten, gaat vier keer per jaar in gesprek met het College van Bestuur. Het expertcollege zal het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over vraagstukken die vooral op het vlak liggen van de beroepsuitoefening en professionele ontwikkeling van docenten. Gisteren kwamen ze voor het eerst bij elkaar.

    Wat er met de adviezen gebeurt, zal per onderwerp verschillen. Collegevoorzitter Ron Bormans: “Belangrijkste is dat we met het expertcollege een vast moment hebben gecreëerd waarop een vertegenwoordiging van de docenten en het voltallige bestuur inhoudelijke de diepte in kunnen gaan met elkaar. Dat leidt ongetwijfeld tot nieuwe inzichten, ideeën en inspiratie aan beide kanten, wat op zichzelf al erg waardevol is. Maar natuurlijk geven we opvolging aan goede adviezen en ideeën en ik heb toegezegd dat daar waar we dat niet doen, we de plicht hebben om publiekelijk uit te leggen waarom we dat niet doen.”