Menu
  English

  Denktank buigt zich over toekomst economisch beroepsonderwijs in Rotterdam

  28 november 2019

  Hoe zorgen we ervoor dat het economisch beroepsonderwijs in Rotterdam toekomstbestendig blijft? Dat is de belangrijkste vraag die de bestuurders van Zadkine, Albeda, Hogeschool Inholland en Hogeschool Rotterdam gesteld hebben aan een onafhankelijke denktank. De denktank bestaat uit diverse leden die op verschillende manieren een belangrijke rol vervullen in het Rotterdamse economisch domein.

  De positie van het economisch beroepsonderwijs staat onder druk door ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Digitalisering, artificial intelligence en robotisering vragen om modernisering van opleidingen. Daarnaast rijst in regio Rijnmond de vraag hoeveel mensen met een economische beroepsopleiding nodig zijn in de toekomst. “Het is duidelijk dat het anders moet om de emancipatoire waarde van een mbo- en hbo-diploma in dit domein in stand te houden ”, zegt Zakia Guernina, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam en voortrekker van de ‘Verkenning Toekomst Economisch Beroepsonderwijs Rotterdam’.

  “Het economisch onderwijs zoals het nu is ingericht en het tempo waarop het zich aanpast kent een risico als het gaat om toekomstbestendigheid. Alle betrokken professionals die in dit domein al een grote bijdrage hebben geleverd, verdienen een stevige bestuurlijke betrokkenheid in hun opgave. Daarom hebben wij als bestuurders van het beroepsonderwijs in Rotterdam een onafhankelijke denktank de opdracht gegeven om de toekomst van het economisch beroepsonderwijs diepgaand te verkennen en ons van een advies te voorzien.”  

  Rotterdamse wijsheid

  “We hebben een uitdaging op het gebied van onderwijs, instroom en doorstroom. Maar het is niet onoplosbaar”, zegt Miriam Hoekstra, directeur Airport Operations van Schiphol, lid van de Raad van Toezicht Franciscus - Gasthuis Vlietland en voorzitter van de Raad van Advies van Albeda Rotterdam The Hague Airport College en lid van de denktank. Andere deelnemers in de denktank zijn Mai Elmar (directeur Cruise Port Rotterdam en voorzitter van VNO-NCW regio Rotterdam), Barbara Kathmann (wethouder Economie in Rotterdam), Laamia Elyounoussi (algemeen directeur en eigenaar van de Schone Zaak), Marc van der Meer (bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk wetenschappelijke adviseur mbo-sector) en Ludo Baauw (CEO Intermax Group). 

  De denktank onderzoekt probleemgebieden die de kwetsbaarheid van het economisch domein vergroten. Zo analyseert de denktank de cijfers over de verhouding tussen het aantal studenten en de hoeveelheid beschikbare banen. Ook organiseert de denktank rondetafelgesprekken met studenten, docenten, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en betrokkenen uit de onderwijsinstellingen om meer inzichten en kwalitatieve oplossingsrichtingen te verkrijgen. De opbrengst van deze bijeenkomsten wordt verwerkt in het advies.

  Hoekstra vervolgt: “Om de problemen aan te pakken heb je een gezonde dosis Rotterdamse wijsheid en moed nodig. In een stad van ‘doen!’ helpt het als je een groep mensen vraagt mee te denken, die out of the box en onderbouwd met feiten richting durven geven aan nieuwe ideeën. Daar is de denktank voor bedoeld.”

  Samenwerking

  De Schiphol-directeur hoopt met haar denktank-collega’s een visie en denkrichting te ontwikkelen die praktische handvatten geeft om stappen in de juiste richting te zetten. “We willen in Rotterdam een mooi debat aanwakkeren, waarvan beleidsmakers en mensen uit het onderwijs en bedrijfsleven zeggen: dit idee of deze denkrichting zou zomaar eens kunnen werken. En dat iedereen vanuit die kans met elkaar gaat samenwerken.”

  De denktank Verkenning Toekomst Economisch Beroepsonderwijs Rotterdam verwacht het advies in het voorjaar van 2020 te presenteren.