Menu English

De veerkrachtige stad, initiatief voor een dialoogpodium over belangrijke Rotterdamse thema’s

25 november 2021

Het speelt in heel Nederland, maar ook in Rotterdam: hoe gaan we de belangrijkste maatschappelijke thema’s van deze tijd aanpakken? Denk aan de energietransitie, de overspannen woningmarkt, inclusiviteitsvraagstukken of de nog altijd toenemende digitalisering. Hogeschool Rotterdam neemt het initiatief om een dialoog aan te gaan in de stad, samen met studenten, docenten en lectoren maar ook met inwoners en Rotterdamse bedrijven, organisaties en de politiek.

Het is geen gemakkelijke tijd om in op te groeien. Als jongere, als student word je geconfronteerd met vraagstukken die zich in de loop van de tijd hebben opgebouwd en die nu steeds dringender om antwoorden vragen. Thema’s als inclusiviteit of wonen zijn al vaak onderwerp van gesprek. Als hogeschool voelen wij de verantwoordelijkheid om een dialoogcultuur te faciliteren en tegelijkertijd de stad te ‘voeden’ met ideeën en oplossingen die daarin naar voren komen. Daar maken we als school ruimte voor door het creëren van een plek voor deze dialoog: het podium ‘De veerkrachtige stad’.

Waarom een dialoogpodium vanuit het onderwijs?

We leiden onze studenten op voor de wereld van morgen. Daar hoort niet alleen kennisoverdracht in het onderwijs bij, we dragen ook bij aan maatschappelijke vorming. Burgerschapsvorming heeft baat bij het oefenen van maatschappelijke dialoog en debat. Verder is de dialoog ook een goede manier om op zoek te gaan naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Een jonge, dynamische en toekomstgerichte stad zoals Rotterdam heeft een levendige en spraakmakende dialoog nodig. Om grote (en kleine) vraagstukken te bespreken, ideeën te genereren en richting te vinden. Maar ook om letterlijk met elkaar in gesprek te gaan en elkaar (beter) te leren kennen en de stad te gebruiken als canvas om samen over te leren.

Pilot van vier dialoogavonden

Een vruchtbare dialoog kan nieuwe ideeën genereren en verbindingen brengen tussen dialoogdeelnemers. Daartoe is het wenselijk dat naast studenten ook inwoners, experts en andere belanghebbenden en geïnteresseerden deelnemen. In januari 2022 starten we, in samenwerking met Pakhuis de Zwijger, het dialoogpodium met een viertal bijeenkomsten (die plaatsvinden van januari t/m maart).

Op deze vier dialoogavonden kunnen studenten samen met anderen nadenken over een stedelijk vraagstuk en hun visie en ideeën formuleren, met als doel de Rotterdamse politiek een toekomstagenda mee te geven. Komend jaar zijn immers de gemeenteraadsverkiezingen. De bijeenkomsten hebben daarmee geen politiek karakter, maar de opbrengst van de vier avonden willen we presenteren als input voor de collegeonderhandelingen.

De dialoogavonden hebben de volgende thema’s die bijdragen aan een veerkrachtige stad:

  • Inclusiviteit en burgerschap
  • Wonen
  • Energietransitie en de toekomst van de haven
  • Digitalisering en verantwoord toepassen van Artificial Intelligence

Niet toevallig zijn dit tevens thema’s waar mbo's, hogescholen en universiteiten zich mee bezighouden in onderwijs en onderzoek, waardoor wij als geen ander deze dialoog kunnen aanjagen.

Meedoen?

Natuurlijk verwelkomen we op de dialoogavonden zoveel mogelijk studenten, medewerkers en gasten. Omdat het in de eerste plaats een podium is voor studenten, nodigen we hen ook uit om actief te participeren. De studenten die actief willen meedoen, bieden we in de aanloop naar de dialoogavonden enkele workshops over het voeren van een dialoog aan.

We hopen uiteraard op een succesvol verloop van de pilot, zodat we hiermee de basis leggen voor een nieuw, permanent dialoogpodium voor Rotterdam.

Op korte termijn volgt meer informatie over hoe je je kan aanmelden om mee te doen en praktische informatie over data, tijden en locatie.

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen