Menu English

Dag van de Privacy

Hoe een onschuldige video een datalek blijkt én hoe je nu alvast nadenkt over je digitale nalatenschap

28 januari 2021

Vandaag is het de Dag van de Privacy, een mooi moment om even stil te staan bij het belang hiervan. Bij Hogeschool Rotterdam is een werkgroep continu bezig met waarborgen van onze digitale veiligheid.

Dit jaar wil deze werkgroep Privacy & Security studenten en medewerkers meer bewust maken van mogelijke datalekken, die vaak in een klein hoekje blijken te zitten. Daarnaast gaan we in op je digitale nalatenschap. Privacy Officer Luc Petersen komt ze regelmatig tegen, datalekken.

Luc, kun je een voorbeeld geven van een datalek bij het lesgeven?

“Een van de docenten maakte tijdens de les video-opnamen van zijn hard werkende studenten en van de fraaie resultaten die al dat werk opleverde. Vervolgens plaatste hij die beelden trots op een door de opleiding wel vaker gebruikt YouTube-kanaal. Hij wilde, verklaarde hij achteraf, met de opnamen niet alleen de studenten zelf maar ook belangstellenden laten zien hoe de opdracht werd uitgevoerd en wat het eindresultaat ervan was. Enkele van zijn video’s werden al snel meer dan 400 keer bekeken.

Wat de docent zich echter niet realiseerde, was dat op een deel van de opnamen veel meer te zien was. Ook privégegevens van sommige studenten waren zichtbaar, zoals hun studentnummer, voornaam, achternaam en soms was ook een foto. Een van de studenten diende daarover een klacht in.”

Wat gebeurt er als je een klacht indient over privacy?

“Ons Responseteam Datalekken moet gemelde datalekken onderzoeken, nagaan wat er gebeurd is, het lekken stoppen, de toedracht ervan achterhalen en herhaling voorkomen. Nadat het datalek in beeld was gebracht, is het gemeld bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Alle betrokken studenten hebben vervolgens bericht gekregen dat het datalek is gemeld en dat hun persoonsgegevens zijn verwijderd van het Youtube-kanaal. Zij kregen ook het advies goed op te letten of zij geen e-mailberichten kregen die zij niet goed konden thuisbrengen. Vanzelfsprekend is de betreffende docent geïnformeerd.”


Luc Petersen, Privacy Officer: "met de combinatie van studentnummer, naam en foto kun je identiteitsfraude plegen met desastreuze gevolgen".

Wat zegt de wet over het maken van opnamen?

“Het in beeld brengen van studenten, maar natuurlijk ook medewerkers, en die opnamen vervolgens delen met anderen mag alleen maar als zij daar vooraf over zijn geïnformeerd en als ze daarmee uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan. Ook moet bijvoorbeeld de opleiding extra maatregelen nemen om de privacy te beschermen door bijvoorbeeld privégegevens te ‘blurren’ of buiten beeld te houden.”

Wat is het gevaar eigenlijk als mijn privégegevens lekken via social media?

“Het plaatsen van persoonlijke informatie op YouTube of soortgelijke platforms levert nogal wat risico’s op. Zeker als er, zoals hier, privégegevens zoals studentnummers en namen worden gefilmd. Kwaadwillenden kunnen met de combinatie van studentnummer, naam en foto proberen identiteitsfraude te plegen, spam te versturen naar het e-mailadres van deze studenten of phishing-mail te versturen met soms desastreuze gevolgen.”

Wat gebeurt er met je social media profielen als je er niet meer bent?

Het Lectoraat Zorg om naasten publiceerde in het kader van de Dag van de Privacy drie video’s over digitale nalatenschap en levert daarmee stof tot nadenken.

Wat gebeurt er met de foto’s op jouw telefoon als je plotseling komt te overlijden? Wie mag jouw e-mails lezen als je er niet meer bent? En wat moet er na je dood met jouw socialmedia-accounts gebeuren? Je denkt er waarschijnlijk liever niet over na, maar wat gebeurt er met je online leven als je offline leven ophoudt? Het lectoraat wil mensen stimuleren na te denken over hun digitale nalatenschap. Om zo conflicten te voorkomen of om nabestaanden niet met extra zorgen achter te laten.

Filmpjes met een dilemma

De drie filmpjes leggen steeds een ander dilemma voor. Een voorbeeld is de online herdenkingspagina van Peter. Hij is aan de gevolgen van kanker overleden en laat een Facebookpagina na waarop honderden foto’s van zijn vrouw en (puber)kinderen te zien zijn. Zijn vrouw vindt het waardevol om de pagina in de lucht te houden, maar de kinderen beginnen er steeds meer van te balen dat iedereen hun foto’s kan zien.

Benieuwd naar deze video’s? Bekijk ze hier

Meer weten over privacy?