Menu
  English

  Het HBO als reddingsboei

  blog door Liek Voorbij

  10 oktober 2019

  10 oktober is het, zoals elk jaar, de Dag van de Duurzaamheid. Misschien bent u na de vele verwarrende berichten over stikstofcrisissen en biomassadebacles van de laatste tijd een tikje duurzaamheidsmoe. Dan wil ik u toch graag wakker schudden.

  Zonder ingrijpende duurzaamheidsmaatregelen komt Nederland onder water te staan, waarbij we de keuze hebben om asiel aan te vragen in hoger gelegen landen of te verzuipen. Natuurlijk zijn er mensen die denken dat we dat – als de grote dijkenbouwers die we zijn -  tegen die tijd ook wel weer oplossen, maar die vlieger gaat helaas niet op. Want hoewel er vast theoretische modellen zijn over hoe we de dijken nog verder kunnen verhogen, weten we in de praktijk nog niet hoe we dat moeten doen en organiseren. En aangezien we een behoorlijk lange kustlijn hebben is het vermoedelijk veel slimmer om in te zetten op andere duurzaamheidsmaatregelen.

  Maar het zal niet makkelijk zijn om op tijd bij te sturen om die overstromingen te voorkomen. Want hoewel bijna iedere Nederlander wel iets kan verzinnen om het eigen leven te verduurzamen, ligt dat voor bedrijven veel moeilijker. Niet alleen omdat de situatie complexer is, maar ook omdat heel veel kennis nog ontbreekt. Daarvoor is onderzoek nodig. Gedegen onderzoek dat kan worden belegd bij de universiteiten en hogescholen in ons land. Vooral dat laatste type onderzoek hebben we nodig om op korte termijn cruciale veranderingen door te voeren. Terwijl beleidsmakers en grote organisaties voornamelijk leunen op alleen universitair onderzoek.

  Universitair onderzoek is essentieel voor het ontwikkelen van theorie. En die theorie is een heel erg belangrijke basis voor duurzaamheid op de langere termijn. Maar, die theorie zorgt er niet voor dat we vandaag en morgen weten wat we moeten doen en hoe. Prachtig dat we theoretische modellen hebben om de logistieke keten beter te organiseren, synchromodaal zelfs, maar de logistieke praktijk mist op dit moment de organisatie om er iets mee te kunnen. Heel mooi ook dat we op papier weten dat warmtepompen het gasverbruik in de petrochemie op veel plekken kunnen terugdringen. Helaas is er nu nog bijna niemand in die petrochemie die kan overzien in welke plant dat al op korte termijn kan. Fijn dat we weten hoe je één huis energieneutraal maakt, maar geen enkele woningbouwcorporatie die momenteel weet hoe ze 10.000 huizen moeten aanpakken zonder failliet te gaan.

  Wat we nodig hebben om al deze waardevolle theorie om te zetten in echt effectieve maatregelen, is praktijkgericht onderzoek. En dan niet naar maatregelen die pas over 10 jaar haalbaar zijn, maar gericht op doelmatige stappen voor vandaag en morgen. Onderzoek dat aansluit op het werkgebied van de HBO-professionals en waar bedrijven betrokken worden om de toepassing direct in de praktijk te testen. Onderzoek dat bovendien direct wordt meegegeven aan de studenten van het HBO die daarmee over een paar jaar als professional het verschil kunnen maken. Want onze HBO-opgeleide professionals staan op de cruciale punten in het verduurzamingsproces. Zij geven sturing aan de praktische uitvoeringsprocessen. Zij zorgen ervoor dat een bedrijf daadwerkelijk duurzamer gaat handelen. Zij zijn de kennisschakel waar we ons op moeten richten om snelle en slimme stappen te maken in duurzaamheid. Dus: Hup lectoren en  HBO-ers! Help ons verder en zorg dat we niet verzuipen!