Menu English

Caribische studenten onder de indruk van diner met ministers

28 maart 2022

In het traject om het studiesucces van Caribische studenten in Nederland te vergroten, brachten de onderwijsministers van de eilanden een bezoek aan hun Nederlandse collega Robbert Dijkgraaf. Ook studenten mochten aanschuiven bij het diner van het Vierlandenoverleg.

Denzel Washington zegt het met trots. “Ik sta nu een 7,5 gemiddeld, terwijl Finance, Tax and Advice een van de moeilijkste opleidingen van Hogeschool Rotterdam Business School is.” Toch is het volgens de 19-jarige eerstejaars geen vanzelfsprekendheid dat hij nu succesvol studeert in de Maasstad, nadat hij in 2021 van Sint-Maarten naar Nederland verhuisde.

“In het begin was het best moeilijk. De taal is bijvoorbeeld best een drempel, dus had ik bijles Nederlands nodig en had ik behoefte aan meer tijd tijdens mijn tentamens. Gelukkig vond ik daarna redelijk snel mijn draai, maar ik weet veel leerlingen zich niet durven aan te melden voor een studie in Nederland. Het beeld heerst dat ze niet goed kunnen presteren. Ik ken heel goede studenten, die het gevoel hebben dat ze buiten worden gesloten. Bij opleidingen met een numerus fixus zou het mooi zijn als – laten we zeggen – de twee beste leerlingen van de Caribische eilanden toegelaten worden. Ze willen dolgraag een opleiding in Nederland volgen om daarna weer op de eilanden aan het werk te gaan, bijvoorbeeld als verloskundige, omdat daaraan een groot tekort is.”

Betere aansluiting

Denzel heeft zijn ideeën tijdens het diner gedeeld met de ministers uit zijn geboorteregio, die deelnamen aan het zogenoemde Vierlandenoverleg. Sithree van Heydoorn (Curaçao), Endy Croes (Aruba) en Rodolphe Samuel (Sint Maarten) waren op bezoek in Den Haag om samen met Onderwijsminster Robbert Dijkgraaf te spreken over een betere aansluiting van het onderwijs in het Caribisch gebied op het hoger onderwijs. Belangrijk agendapunt op de eerste dag van het overleg tussen ministers van Onderwijs en Cultuur van de vier landen van het Koninkrijk was het project ‘Studiesucces Caribische studenten’.

“Het was indrukwekkend om met zo veel hoogwaardigheidsbekleders te kunnen praten”, aldus de student Finance, Tax and Advice. “Het is voor mij een geruststellend idee dat er achter de schermen wordt gewerkt aan een betere toegankelijkheid voor studenten zoals ik. De ministers vertelden wat zij van plan zijn, maar ook dat zij dat niet van de ene op de andere dag kunnen regelen. Ik ben blij dat er nu een goede samenwerking is om studeren in Nederland voor Caribische studenten beter te laten verlopen.”

Trots en dankbaar

Ook Kirina Thérèse Alessandrine Hoijer was aanwezig bij het diner. Ze studeert European Studies aan de Haagse Hogeschool en is trots en dankbaar dat ze in Nederland aan haar toekomst kan werken. “Maar toen ik anderhalf jaar geleden Curaçao verliet, kreeg ik hier met een cultuurshock te maken. Nederland is zóveel groter, dan is het moeilijk om je weg te vinden. Daarom heb ik tijdens het diner verteld dat ik het belangrijk vind dat er digitale studiereizen komen voor Caribische studenten. Er worden uiteraard al fysieke studiereizen georganiseerd, maar niet iedereen heeft daar geld voor. Door online gericht onderzoek te doen naar studeren in Nederland, hoe je een kamer moet vinden, et cetera ben je beter voorbereid op wat komen gaat. Dat zou een standaard en georganiseerd deel moeten zijn van je voorbereiding op studeren in Nederland. Ik ben blij dat ik dit heb kunnen delen en dat de ministers met dit soort zaken aan de slag gaan.”

Regiegroep

Het Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (het overleg tussen de ministers van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland) heeft vorig jaar aan bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam Ron Bormans gevraagd het initiatief te nemen voor een overkoepelende regiegroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het onderwijs op de eilanden, het Nederlands hoger onderwijs, het mbo en de overheid. Deze regiegroep geeft sturing aan de uitvoering van een goed georganiseerd plan van aanpak waarin een optimale aansluiting voor Caribische studenten in Nederland centraal staat. Daarvoor is een projectgroep in het leven geroepen met daarin medewerkers van Fontys, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Leiden, Haagse Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Rotterdam, die sinds juli 2021 met veel enthousiasme aan het werk is om verbeteringen te bewerkstelligen.

Namens de regiegroep waren voorzitter Ron Bormans en projectleider Nicole Spellen van de Hogeschool van Amsterdam aanwezig bij het diner. “Ik ben blij dat de studenten hebben deelgenomen aan het diner met de onderwijsministers en andere genodigden. Zij hebben hun ervaring met de overgang naar leven en studeren in Nederland kunnen delen”, aldus Nicole Spellen. “Daarnaast hebben zij ook voorbeelden kunnen geven van de aspecten waar ze tegenaan lopen. Dit was een goede aanvulling op de eerdere onderzoeken.”

Met de uitkomsten gaat de regiegroep verder aan de slag. “We denken bijvoorbeeld na over het versterken van het onderwijsaanbod, uiteraard in samenwerking met het Vierlandenoverleg”, zegt Ron Bormans. “Je ziet dat op sommige eilanden al initiatieven zijn om het mbo-aanbod te versterken. Dat moeten we structureel gaan bezien. En dan zou onze hogeschool, sterk in AD-onderwijs, daar wellicht een aantal AD-opleidingen kunnen gaan aanbieden. Dat vergroot de kans dat de eilanden goed gekwalificeerde jonge mensen houden én zorgt ervoor dat jonge mensen net op wat latere leeftijd al dan niet besluiten naar Nederland te komen, waardoor die afweging wellicht net wat bewuster plaatsvindt. Want dat is belangrijk: voel je welkom om hier te studeren, maar maak de keuze heel bewust. Het Vierlandenoverleg was een belangrijke stap om verder te gaan. We gaan aan de slag met het concretiseren van onze plannen. Zodra daar meer bekend over is, laten we dat uiteraard weten.”