Menu Zoeken English

Ontmoeting 97 | studenten eruit, busjes erin

Over de werkweken rondom en in de vakantieperiode: voor sommigen tijd om te genieten van vrije tijd, voor anderen tijd om te verbouwen, te verhuizen en het nieuwe studiejaar voor te bereiden. Een ding is zeker: er wordt voor het nieuwe studiejaar weer een hogere instroom verwacht.

Je hebt van die weken die duidelijk zijn. Weken waarin lesgegeven wordt, weken waarin tentamens afgenomen worden en weken dat er vakantie is. En er is een tweede categorie, weken die een mengsel vormen. Waarbij in dezelfde week op de ene plek het feestje gevierd wordt om het jaar af te sluiten of de geslaagde studenten te eren, terwijl elders die laatste student in een net te groot lokaal het hertentamen maakt.

De week waarin op de ene plek het jaar wordt afgesloten en op de andere geopend wordt met zomerweken waarin aanstaande studenten geholpen worden hun Nederlands, wiskunde of Engels bijgespijkerd te krijgen. De week waarin de grote ruimtes in onze gebouwen leeg beginnen te raken, maar waar je ook nog steeds docenten ziet praten met aanstaande studenten om te zien of ze de goede studiekeuze gemaakt hebben. Al onze aanstaande studenten – het zouden er dit jaar wel eens ruim 11.500 kunnen worden – krijgen zo’n gesprek, krijgen de kans hun keuze te spiegelen met een docent.

Foto: Rotterdam Academy, Chantal van der Putten

Studenten eruit, busjes erin

Zo’n week waarin sommige collega’s niet kunnen wachten tot de studenten de deur uit zijn….. Onze filosofie is dat studenten graag bij ons moeten willen zijn. Studenten moeten naar school komen, zich bij ons thuis voelen, daar studeren, onderdeel zijn van een gemeenschap. En soms moeten ze vooral wegwezen, samen overigens met de bulk van de collega’s. De zomer is bij uitstek de tijd voor de kleine en grote klusjes. Lokalen net wat anders inrichten, vloeren repareren, ruimtes aanpassen, meubilair vernieuwen, al dat onderhoud dat je het liefste niet doet als de school in vol bedrijf is. En dus zie je in die overgangsweek op onze parkeerplekken het aantal busjes toenemen, busjes van loodgieters, timmermannen, de vloerenspecialist en ……. het verhuisbedrijf.

Business school

We gaan na de zomer ons deels vernieuwde pand aan de Kralingse Zoom feestelijk openen (komt dat zien!) en grijpen dat moment aan om het grootste deel van onze economische opleidingen weer bij elkaar te plaatsen. De hogeschool heeft er in het verleden voor gekozen een groot deel van de economische opleidingen te koppelen aan andere disciplines en verspreid over verschillende locaties aan te bieden. We plaatsen ons terug in de internationaal herkenbare traditie van de ‘business school’ waarin op één plek drie stromen te onderscheiden zijn, te weten de bedrijfskundige, de commerciële en de financiële. Allemaal voorzien van een mooi internationaal, deels uniek aanbod. Waarmee we de basis gelegd hebben voor een duidelijk Rotterdams profiel en met verwantschap in de wijze waarop we ons onderwijs verzorgen. In een prachtig – deels - nieuw pand, met het gezicht naar de campus van de Erasmus Universiteit, waarmee we goede afspraken gemaakt hebben over het delen van voorzieningen, zoals onderwijsruimten, sportvoorzieningen en studentenvoorzieningen in zijn algemeenheid.


De nieuwbouw aan de Kralingse Zoom

We groeien door

En die ruimtes gaan we nodig hebben. Als we kijken naar de aanmeldstand van nu en die vergelijken met de ervaringsgegevens van de afgelopen jaren, dan gaan we weer groeien het komende jaar, naar alle waarschijnlijkheid weer met een hoger percentage (waarschijnlijk ruim 4 %). Een grotere stijging ook dan het landelijke gemiddelde. Bekijken we de aanmeldcijfers nader, dan valt het volgende op:

  • Meer belangstelling voor het lerarenberoep en werken in de gezondheidszorg 
  • Forse stijging van commerciële en bedrijfskundige opleidingen
  • Stabilisering van techniekopleidingen bij de bachelor (na een stijging van meerdere jaren op rij), forse stijging bij de technische Ad-opleidingen
  • Veel sterkere toename dan landelijk wat betreft studenten die voor de tweede keer een studie kiezen in het hoger onderwijs
  • Veel sterkere toename dan landelijk (mogelijk bijna 18%) wat betreft aanmelding van internationale studenten, met als opvallend gegeven dat we de enige hogeschool lijken te zijn met een dergelijke stijging van aanmelders uit Europese landen; dan gaat het om onze Kunstopleidingen alsook de economische
  • De deeltijdaanmeldingen stabiliseren, na meerjarige daling 

We groeien én klussen door

De nieuwbouw aan de Kralingse Zoom is zover dat de eerste oplevering heeft plaatsgevonden, op tijd en binnen budget. Een compliment aan onze mensen die dat begeleiden is op zijn plaats, maar zeker ook aan de mannen en vrouwen die de bouw voor ons gerealiseerd hebben. We gaan nu naar de afwerking en inrichting. De busjes rijden de komende weken af en aan. Zoals gezegd ook op andere plekken in onze gebouwen, zodat alles er weer piekfijn uitzien als we in augustus terug komen van onze vakanties.

Ik wens alle collega’s die (moeten) doorwerken deze zomer alle succes. Ook (aanstaande) studenten die zich voorbereiden op het nieuwe jaar in onze zomerscholen of net die scriptie gaan afronden zodat ze nog voor het najaar afstuderen. Ik wens alle collega’s én studenten die gaan genieten van hun welverdiende vakantie een mooie zomer toe.

Over de auteur

Ron Bormans - Voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

Ron Bormans (1957, te Schinnen, Zuid-Limburg) mag zich verheugen in een lange periode van ontmoetingen in en met het hoger (beroeps)onderwijs. Tijdens zijn studies: Natuurkunde (propedeuse) in Eindhoven en Politicologie / Bestuurskunde in Nijmegen. Maar ook in zijn loopbaan. Hij werkte o.a. als plv. directeur HBO en directeur Studiefinanciering bij OCW. Daarnaast was hij consultant bij Capgemini. Op dit moment geeft hij leiding aan Hogeschool Rotterdam als bestuursvoorzitter, een functie die hij eerder bekleedde bij de HAN. Maar hij deed ook de HvA en Inholland aan en hield toezicht op onderwijsprogramma's als directeur NQA.

Elke twee weken is de nieuwe blog-post ook te volgen op Twitter via @ronbormans1.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.