Menu
  English

  Benoeming directie Hoger Onderwijs Drechtsteden

  13 december 2021

  Op 22 november heeft het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, op voordracht van de partners, Erwin van Braam en Janine Slootmaekers voor de duur van de transitiefase benoemd tot respectievelijk directeur en adjunct-directeur van dit nieuwe instituut Hoger Onderwijs Drechtsteden.

  Na enkele jaren voorbereiding is op 15 juni 2021 de samenwerkingsovereenkomst Hoger Onderwijs Drechtsteden getekend. Hoger Onderwijs Drechtsteden (HOD) is een samenwerkingsverband van Hogeschool Inholland, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Rotterdam, Avans Hogeschool, Da Vinci College, de gemeente Dordrecht en het Economic Development Board Drechtsteden. 

  HOD ontplooit twee typen activiteiten:

  • Dordrecht Academy zal Ad-opleidingen aanbieden die door het werkveld en drie van de betrokken onderwijsinstellingen (HR, Inholland en CHE) samen zijn ontwikkeld.
  • Career Boost ontwikkelt samen met bedrijven in de regio relevante en hoogwaardige multidisciplinaire opdrachten voor bachelorstudenten en zorgt voor de organisatie daarvan.

  De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst markeerde het einde van de programmafase en de start van een transitiefase. In deze transitiefase worden de activiteiten van Dordrecht Academy en Career Boost verder ontwikkeld en uitgebouwd, en krijgen de opbouw van de besturing, organisatie en bedrijfsvoering verdere invulling.

  De partners opereren gelijkwaardig binnen het samenwerkingsverband en besluiten samen over de activiteiten die Hoger Onderwijs Drechtsteden ontwikkelt en uitvoert.
  Om een solide inbedding te hebben voor bedrijfsvoering en ondersteuning Is afgesproken dat HOD vorm krijgt als een instituut van Hogeschool Rotterdam. Dit instituut is inmiddels gerealiseerd.

  De benoeming van de directie is in de praktijk een continuering van de situatie die in de programmafase reeds was ontstaan. De transitiefase loopt uiterlijk 31 augustus 2022 af. Dit voorjaar zal een wervingsprocedure starten voor eenhoofdige directie voor de periode daarna.