Menu
  English

  Bekendmaking samenstelling commissie Positionering hoger beroepsonderwijs

  14 juni 2022

  Het hbo bezint zich op de grote vraagstukken die op de sector afkomen. Denk aan de krimp van de bevolking, de toenemende behoefte aan hoger opgeleiden en de groeiende vraag vanuit het werkveld voor innovatie toepasbaar onderzoek. Op 2 juni werd bekend dat Ron Bormans, de bestuursvoorzitter van Hogeschool Rotterdam, een commissie gaat leiden die dit analyseert en de hogescholen adviseert hoe hier mee om te gaan. De commissie doet dit in opdracht van de Vereniging Hogescholen.

  Bijzonder aan de commissie is dat deze bestaat uit lectoren: leiders van praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s aan de hogescholen. Elke commissielid brengt, naast een achtergrond in het wetenschappelijke en hoger beroepsonderwijs, een eigen relevante expertise met zich mee. De commissie wordt ondersteund door Erwin van Braam, directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden. Vanuit de Vereniging Hogescholen zal Ron Minnée als toehoorder participeren en waar nodig aanvullende ondersteuning organiseren vanuit de vereniging.

  De gehele commissie is als volgt samengesteld:

  Voorzitter:
  drs. Ron Bormans - voorzitter College van Bestuur Hogeschool Rotterdam

  Leden:

  dr. Saniye Çelik - Lector Diversiteit & Inclusie (Hogeschool Leiden)

  dr. Stephan Corporaal - Lector Human Capital (Hogeschool Saxion)

  dr. Migchiel van Diggelen - Lector Design-Based Education (NHL Stenden Hogeschool)

  dr. Marleen Goumans - Lector Samenhang in de Ouderenzorg en directeur Kenniscentrum Zorginnovatie (Hogeschool Rotterdam)

  dr. Evelyne Meens - Senior-onderzoeker Studie(keuze)succes (Fontys Hogescholen)

  dr. Sebastian Olma - Lector Cultural & Creative Industries (Avans Hogeschool)

  dr. Margie Topp - Lector Kunststoftechnologie (Hogeschool Windesheim) en winnaar Deltapremie

  dr. Nico de Vos - Lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en Directeur Kenniscentrum Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht)

  Secretaris                    

  Erwin van Braam MPA - Directeur Hoger Onderwijs Drechtsteden 

  Toehoorder

  drs. Ron Minnée - Directeur Vereniging Hogescholen

  De commissie streeft ernaar in augustus een eerste ontwerp van haar advies te presenteren. Het definitieve rapport verschijnt in oktober/november. De Vereniging Hogescholen neemt zich voor op basis van het eerste ontwerp het gesprek te voeren met belangrijke partners, zoals de overheid, de Nederlandse universiteiten, vertegenwoordigers van studenten, medewerkers en werkgevers. De uitkomst van die gesprekken neemt de commissie mee in haar definitief advies.