Menu English

Analyserapport jaarverslagen examencommissies 2018-2019

15 juli 2020

De examencommissies spelen een belangrijke rol bij het waarborgen van de waarde van de getuigschriften. De commissies van Hogeschool Rotterdam leveren elk jaar een jaarverslag op, waarin zij inzichtelijk maken op welke wijze zij de kwaliteit van de tentamens en examens borgen.

De jaarverslagen worden geanalyseerd door het onafhankelijke, interne bureau kwaliteitszorg Auditing, Monitoring & Control van de hogeschool. In die analyse wordt gekeken naar trends en rode draden. Ook wordt beoordeeld of de jaarverslagen voldoende inzicht geven in de wijze waarop de examencommissies invulling geven aan hun wettelijke taken en bevoegdheden. Indien nodig worden er aanbevelingen gedaan aan het College van Bestuur.

Aanbevelingen

De analyse van de jaarverslagen 2018-2019 is nu aangeboden aan het bestuur van de hogeschool. Uit de analyse blijkt dat de verantwoording van taken en de bevoegdheden die de examencommissie volgens de Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) heeft, van voldoende tot goede kwaliteit is. Op onderdelen is verbetering aan de orde. In het rapport worden 12 aanbevelingen gedaan die verdiepend van aard zijn en onder meer gaan over de borgende taak van de toetscommissie, het gezamenlijk optreden van de voorzitters van de examencommissies in het Platform Voorzitters, de PDCA tussen examencommissie en opleidingsmanagement en kennisuitwisseling met andere hogescholen.

Het College van Bestuur – eindverantwoordelijk voor kwaliteit en niveau van het onderwijs – toont zich tevreden met de ontwikkeling die de Examencommissies hebben doorgemaakt, sinds de wettelijke verzelfstandiging en markeert het belang van publieke verantwoording door deze, voor de hogeschool belangrijke organen. Het bestuur waardeert het feit dat de examencommissies de bereidheid tonen zich publiek te verantwoorden. Additioneel wordt opgemerkt dat de examencommissies ook in de coronatijd - waarin zij een belangrijke rol vervullen in het borgen van de kwaliteit van met name alternatieve toetsvormen en waarin onder hoge druk gewerkt is en wordt - hun taken op een professionele wijze oppakken.

Het College van Bestuur neemt de aanbevelingen uit het rapport over en ziet er vanuit haar verantwoordelijkheid op toe dat de reeds ingezette acties en projecten op basis van deze aanbevelingen worden aangescherpt. Het bestuur vertrouwt erop dat met de ingezette acties en met deze verdiepende aanbevelingen een verdere professionalisering van de examencommissies en van het Platform Voorzitters Examencommissies gerealiseerd wordt.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen