Menu
  English

  Ambitieus maatregelenpakket om studiesucces Caribische studenten te vergroten

  04 oktober 2022

  Tijdens de werkconferentie “Studiesucces Caribische studenten” die afgelopen week op de universiteit van Aruba plaatsvond, is een ambitieus pakket concrete en structurele maatregelen bedacht om het studiesucces van Caribische studenten te vergroten. De uitkomsten van de conferentie worden onder de nieuwe naam ‘Strategic Education Alliance (SEA)’ aangeboden aan het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap dat volgend jaar januari plaatsvindt. De regiegroep SEA staat onder voorzitterschap van onze bestuursvoorzitter Ron Bormans.

  Bormans: “Als voorzitter van SEA ben ik er trots op dat we zo eensgezind dit actieplan hebben opgesteld en ik hoop dat de overheden ons gaan helpen dit te realiseren. Ik merkte tijdens de conferentie dat de vertegenwoordigers van de zes eilanden en Nederland er zeer gecommitteerd inzaten nu een doorbraak te forceren ten aanzien van een vraagstuk dat al heel lang speelt. De Ombudsman heeft ons recent nog eens stevig met de neus op de feiten gedrukt. We gaan de kracht van het Koninkrijk inzetten om stappen te zetten, met maar een doel: een beter perspectief bieden aan jonge mensen.”

  SEA bestaat uit vertegenwoordigers van de landen Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, Saba, St. Eustatius), Curaçao, St. Maarten en Nederland en onderwijspartijen uit deze landen. Zij houden zich al anderhalf jaar bezig met het verbeteren van het studiesucces van Caribische studenten. Een groot deel van deze studenten maakt de studie in het buitenland namelijk niet af. De werkconferentie op Aruba is georganiseerd om concrete vervolgstappen te ontwikkelen.

  Meerdere concrete en structurele maatregelen

  De ondertitel van SEA is ‘A bright future for Caribbean Students’, een mooie toekomst voor Caribische studenten. Om die toekomst mogelijk te maken, is er volgens SEA onder meer een gezamenlijk strategisch plan nodig dat de onderwijsinfrastructuur voor het hoger en middelbaar onderwijs in het Caribisch gebied versterkt.

  Daarnaast moet een gezamenlijk mobiliteitsprogramma de mobiliteit in het Koninkrijk op mbo, hbo en wo niveau mogelijk maken en wil SEA studenten op de eilanden beter voorbereiden op hun studiekeuze. Dat laatste door een Pre-Academic Year aan te bieden, maar ook door de inzet van moderne middelen, zoals apps en VR brillen. Alle aanbevelingen zijn terug te vinden op www.strategiceducationalliance.org.

  Langdurige samenwerking is van belang

  Volgens SEA vraagt een structurele aanpak en verbetering van het studiesucces van Caribische studenten om een inzet en betrokkenheid van alle partijen die een aantal jaren zal duren. Daarom zal SEA aan het vierlandenoverleg vragen deze meerjarige inzet en het bestaan van SEA te bespreken en vast te leggen.

  SEA zal de betrokken ministers van het ministeriele Vierlandenoverleg Onderwijs, Cultuur en Wetenschap eveneens vragen te zorgen voor financiële steun en middelen én erop toezien dat de gemaakte afspraken daadwerkelijk gerealiseerd worden.