Menu
  English

  Alumni meer tevreden over aansluiting bacheloronderwijs, minder over aansluiting Ad-opleiding op arbeidsmarkt

  15 april 2019

  Alumni van de bacheloropleidingen beoordelen de aansluiting op de arbeidsmarkt positief. Bij alumni van bacheloropleidingen steeg de tevredenheid van 7,0 naar 7,1. Dat blijkt uit de nieuwe HBO-Monitor 2018 over het studiejaar 2016-2017. Bij de masters bleef de tevredenheid onverminderd hoog: 7,9.

  Ad-opleidingen

  De tevredenheid van Ad-alumni over de aansluiting op de arbeidsmarkt daalde ten opzicht van een jaar eerder van 7,0 naar 6,8. Ten opzichte van de bacheloropleidingen scoren de Ad-opleidingen, met name de economische, beduidend lager in tevredenheid over de aansluiting op de arbeidsmarkt en de carrièremogelijkheden.

  Daarnaast is bij de Ad-opleidingen het werkloosheidspercentage gestegen van 5,9 procent (vorig jaar) naar 6,5 procent (dit jaar). In vergelijking: bij bacheloropleidingen daalde dit percentage van 3,7 procent naar 2,6 procent, een ongekend laag percentage, ook in vergelijking met de cijfers overigens in het land.

  Infographic: resultaten HBO-Monitor 2018 opleidingen Hogeschool Rotterdam

  Bachelor & master

  Het ankerpunt dat hogeschoolbreed een beeld geeft van de tevredenheid over de voorbereiding op de arbeidsmarkt, is gelijk gebleven op een waarde van 7,1. Collegevoorzitter Ron Bormans: “De bacheloropleidingen zetten een stap voorwaarts en laten een stijgende lijn zien. Dat is mooi. De masters scoren, zoals we gewend zijn, erg positief. Klaarblijkelijk helpen onze masters alumni heel erg goed in hun loopbaan. Dat betekent dat deze kwaliteitsindicator geen aanleiding geeft extra maatregelen te nemen. Wel moeten we heel goed kijken naar de twee opleidingen die er op een zorgelijke manier uitspringen.”

  “Wat me zorgen baart, is de daling in tevredenheid bij de Ad-opleidingen. Dat zijn fantastische opleidingen die ook in goed overleg met het afnemende werkveld zijn ontworpen. Desondanks speelt hier mogelijk, met name bij de economische Ad-opleidingen, een arbeidsmarktvraagstuk. Bij de Ad-opleidingen moeten we daarom nadrukkelijk gaan kijken naar de relatie tussen onderwijs en arbeidsmarkt”, aldus Bormans.

  60 procent (zeer) tevreden over studie

  De tevredenheid over hun studie in het algemeen is onder de alumni (30 procent deed mee aan de HBO-Monitor) iets gedaald: 60 procent is tevreden tot zeer tevreden. Dat percentage lag een jaar eerder op 61 procent.

  68 procent zou overigens weer voor dezelfde opleiding aan dezelfde hogeschool kiezen. Dat ligt op de lijn van het landelijke gemiddelde.

  Positieve ontwikkeling van carrièremogelijkheden

  Als we inzoomen op de beoordeling van hun baan zien we een lichte stijging: 73 procent van de respondenten is tevreden tot zeer tevreden. Dat was 72 procent. Dat is mede toe te schrijven aan de vele carrièremogelijkheden die alumni in hun huidige functie hebben. Vorig jaar gaf 61 procent aan dat daar sprake van is, in de HBO-Monitor van 2018 is dat gestegen tot 64 procent.

  HBO-Monitor

  De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek dat ROA landelijk uitvoert onder oud-studenten van hogescholen. Anderhalf jaar na hun afstuderen oordelen de alumni over de aansluiting van hun opleiding op de arbeidsmarkt. Voor de HBO-Monitor 2018 zijn 23.603 hbo-afgestudeerden uit het studiejaar 2016-2017 ondervraagd. Het gaat om bachelor-, Ad- en masteropleidingen. De HBO-Monitor is verzonden naar ruim 5.100 alumni van Hogeschool Rotterdam, 1.529 afgestudeerden (30 procent) hebben de vragenlijst ingevuld.