Menu English

Algemene veiligheidsbeleving op de hogeschool afgelopen jaren licht gedaald

26 april 2022

Een hogeschool is een omgeving om in te leren, te onderzoeken, te werken. Dat lukt alleen goed als dat zich afspeelt in een veilige omgeving. En we weten maar al te goed dat die veilige omgeving geen vanzelfsprekendheid is. Daarom vraagt Hogeschool Rotterdam haar studenten en medewerkers elke drie jaar hoe veilig zij zich voelen op onze hogeschool. De generieke conclusie van de veiligheidsenquête uit 2021 is dat het veiligheidsgevoel helaas licht is afgenomen sinds de vorige peiling in 2018.

Resultaten veiligheidsonderzoek

Uit de veiligheidsenquête die in november 2021 werd gehouden, blijkt dat het veiligheidsgevoel ten opzichte van de vorige peiling in 2018 is gedaald van 8.0 naar 7.8. Als we kijken naar de omstandigheden in de tijd dat deze enquête plaatsvond (corona, veel landelijke aandacht voor sociale veiligheidsissues) is dit geen slecht resultaat, maar elk individu van onze gemeenschap van zo’n 45.000 mensen die zich niet veilig voelt, is er één te veel. Het aantal mensen dat aangaf slachtoffer te zijn geweest van een situatie op de hogeschool daalde ten opzicht van 2018. Bekijk de Infographic (Pdf) of onderaan de pagina. Bekijk de rapportage.

Sociale veiligheid

Door corona en alle recente gebeurtenissen rondom onder andere #MeToo, racisme en xenofobie, gendervraagstukken en toenemende ongelijkheid zijn we als samenleving stevig met de neus op de feiten gedrukt hoe kwetsbaar het vraagstuk van sociale veiligheid is. Maatschappelijke tendensen manifesteren zich ook binnen onze hogeschool. We vragen alle directeuren van onze organisatieonderdelen dan ook om kritisch te bezien of de uitslag van de enquête aanleiding geeft om (extra) maatregelen te nemen met betrekking tot sociale veiligheid. En ze zijn uitgenodigd te rapporteren aan het bestuur welke maatregelen zij nemen om het klimaat van veiligheid verder te ontwikkelen dan wel te borgen. 

Bij drie organisatieonderdelen, te weten Faciliteiten en Informatietechnologie (FIT), Instituut voor Sociale Opleidingen (ISO) en Willem de Kooning Academie (WdKA) laten de resultaten lagere scores zien; de oorzaken daarvan verschillen per organisatieonderdeel, blijkt uit nader onderzoek. Bij FIT en ISO ligt de algemene veiligheidsscore gemiddeld ten opzichte van andere organisatieonderdelen, echter zijn er op het punt van ongewenst gedrag lagere scores dan gemiddeld te zien. Bij WdKA is de algemene veiligheidsscore substantieel lager uitgekomen dan op de rest van de hogeschool. Aan de betrokken directeuren is gevraagd een plan op te stellen voor een aanpak om de (sociale) veiligheid te bevorderen. 

Aan de directie van Willem de Kooning Academie is gevraagd om als onderdeel van dat plan een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de sociale veiligheid op de WdKA. De opdrachtformulering alsmede de keuze van onderzoekers zal met goedkeuring van het College van Bestuur plaatsvinden, om maximale onafhankelijk te borgen. Dit onderzoek gaat op zo kort mogelijke termijn van start.

De acties die bij FIT in gang gezet worden, zullen het resultaat zijn van verdere evaluaties naar aanleiding van Covid-19, aangezien de incidenten hier voornamelijk corona-gerelateerd zijn. De maatregelen bij ISO zijn onderdeel van de algehele organisatieontwikkeling onder leiding van de nieuwe directie. De directie van ISO zal daarover met hoge frequentie rapporteren aan het College van Bestuur. 

Landelijke monitor

Met de aandacht voor veiligheid en de driejaarlijkse veiligheidsmonitor is Hogeschool Rotterdam één van de voorlopers in het hoger onderwijs in Nederland en loopt daarmee vooruit op de plannen van minister Dijkgraaf. De minister kondigde onlangs aan snel een plan van aanpak rond sociale veiligheid in het onderwijs te willen gaan opstarten, inclusief een structurele monitoring. Als hogeschool ondersteunen we deze ontwikkeling van harte en we zullen uiteraard ook participeren in deze landelijke initiatieven.

Lees de rapportage van het veiligheidsonderzoek 2021 >>


🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen