Menu
  English

  Aanwas Bachelor Medische Hulpverlening van belang voor aanpak tekorten acute zorg

  Hogeschool Rotterdam en HAN houden instroom open

  12 januari 2022

  Ter bevordering van meer gespecialiseerde professionals in de zorg zijn Hogeschool Rotterdam, HAN en Hogeschool Utrecht (HU) een aantal jaar geleden gestart met de opleiding Bachelor Medische Hulpverlening (BMH). Vandaag is in de media een bericht verschenen dat de HU, ondanks grote tekorten in de zorg, komend studiejaar (2022/2023) geen nieuwe studenten aanneemt voor de voltijdopleiding BMH.

  Daar waar de HU genoodzaakt is een pas op de plaats te maken houden Hogeschool Rotterdam en de HAN de instroom open. Dit vanwege het dringende maatschappelijke belang om meer gespecialiseerde zorgprofessionals voor de sector te kunnen leveren.

  In de vooraanmeldingen zien we nu al meer belangstelling voor deze opleiding. Tegelijkertijd zien we dat bij Verpleegkunde de belangstelling onverminderd hoog blijft. Wij zouden het liefst zien dat er ruimte is om de capaciteit fors uit te breiden.

  BMH studenten hebben hun aandeel in de zorg inmiddels bewezen. De meeste BMH studenten kiezen expliciet voor de zorg vanwege de focus op de acute intensieve zorg die BMH biedt. Zij kunnen daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de personeelstekorten binnen dit domein. De ervaring leert dat we met de BMH opleiding, jongeren voor de zorg weten te interesseren die voorheen niet voornemens waren voor de zorg te kiezen.

  Hogeschool Rotterdam en de HAN herkennen de uitdaging in het vinden van voldoende stageplekken waar de HU naar verwijst en blijven zich evenals voorgaande jaren samen met de zorgpartners sterk maken om studenten van een stageplaats te voorzien.