Menu
  English

  Aangifte en disciplinaire maatregelen voor ongepast gedrag studenten in app-groepen

  09 maart 2020

  Hogeschool Rotterdam is geconfronteerd met twee casussen waarin studenten van de hogeschool discriminerende, antisemitische en seksueel intimiderende memes en berichten hebben verspreid in onderwijsgerelateerde app-groepen. Beiden gevallen stonden los van elkaar, maar deden zich wel tegelijkertijd voor.

  Het verspreiden van discriminerende, antisemitische en seksueel intimiderende boodschappen is in strijd met de grondwet en dus strafbaar. Gelet op de aard en omgeving van de verspreide berichten doet Hogeschool Rotterdam aangifte tegen de betrokken studenten uit beiden casussen. Daarnaast zijn disciplinaire maatregelen opgelegd aan de betrokken studenten.

  Hogeschool Rotterdam verwacht van haar studenten en medewerkers dat ze de gelijkwaardigheid van mensen binnen en buiten de hogeschool respecteren en treedt streng op tegen ontoelaatbaar gedrag. De voorschriften en maatregelen hieromtrent zijn vastgelegd in de gedrags- en integriteitscode (in de hogeschoolgids). Bij het plegen van een strafbaar feit doet Hogeschool Rotterdam altijd aangifte.

  Hogeschool Rotterdam gelooft sterk, in lijn met haar pedagogische opdracht, dat uit deze bijzonder nare en negatieve ervaring breder lering moet worden getrokken, ook al omdat wij in het getoonde gedrag een maatschappelijk verschijnsel menen te zien.

  Ron Bormans Voorzitter College van Bestuur

  Naast het doen van aangifte legt de hogeschool beide groepen studenten een straf op, die in de kern hetzelfde is, maar qua vorm een andere gedaante heeft. De hogeschoolstudenten die zich aan ontoelaatbaar gedrag schuldig hebben gemaakt binnen een app-groep van hun klas, hebben inmiddels toegezegd op korte termijn een voorstel voor een alternatieve maatregel te formuleren én uit te voeren, waarin hun leerervaring tot uitdrukking komt voor de hogeschoolgemeenschap. Als zij dat niet doen verliest deze afspraak zijn waarschuwende werking en wordt aan hen de toegang tot de hogeschool ontzegd tot 31 juli 2020.

  De hogeschoolstudenten die betrokken waren bij eenzelfde casus samen met studenten van de Erasmus Universiteit, hebben publiek schriftelijke excuses gemaakt naar het deel van de Erasmusgemeenschap waar de memes naartoe gestuurd zijn en hebben aangeboden om additionele activiteiten te doen die kenbaar maken dat hun intenties niet racistisch van aard waren. Over de vorm van deze activiteiten gaan we met hen in gesprek. Daarnaast zijn zij door de sportvereniging waar de feiten ontstonden disciplinair gestraft. De studenten hebben, in lijn en in afstemming met de Erasmus universiteit, tevens een schriftelijke waarschuwing ontvangen.

  Voor alle betrokken studenten van de hogeschool geldt dat herhaling zal leiden tot een ontzegging van de toegang, uitsluiting van het onderwijs of uitschrijving. De studenten zal gewezen worden op de mogelijkheid bezwaar tegen de interne sancties aan te tekenen.