Menu Zoeken English

Verdediging promotie Rineke Keijzer

Op donderdag 18 november om 11.15 uur vindt de openbare verdediging van het proefschrift Vocational identity of at-risk youth – Tailoring to support career chances Beroepsidentiteit van risicojongeren – Maatwerk om loopbaankansen te ondersteunen plaats van Rineke Keijzer.

Het is nodig om de maatschappelijke positie van risicojongeren te verstevigen, zodat zij betere kansen hebben om mee te doen in de samenleving. Dit is echter niet eenvoudig en behoeft daarom extra aandacht. Werk draagt eraan bij dat jongvolwassenen een onafhankelijk en zelfstandig bestaan kunnen opbouwen. Werk vervult ook een rol in de psychologische behoefte om de eigen beroepsidentiteit uit te drukken: wie jij bent als beroepsbeoefenaar. Met een beroepsidentiteit ben je je bewust van je capaciteiten, ambities en waarden ten aanzien van werk. Een sterke beroepsidentiteit helpt om beroepskeuzes te maken en fungeert als gids door het werkzame leven.

Hogeschool Rotterdam

Risicojongeren hebben geen schooldiploma, zijn eerder uitgevallen geweest uit het onderwijs of dreigen uit te vallen. Zij volgen onderwijs op een laag niveau en lopen een groter risico op werkloosheid. Een sterke beroepsidentiteit kan tegenwicht bieden aan deze risico’s door risicojongeren te leren over het werk dat ze kunnen en willen doen, en kan hun kansen op werk en in de maatschappij bevorderen. Specifieke opleidingen en sociale programma’s voor deze risicojongeren zoeken naar manieren om de beroepsidentiteit te versterken. Dit proefschrift gaat in op de samenhang tussen individuele kenmerken van risicojongeren en hun beroepsidentiteit, biedt aanknopingspunten voor inzet van veranderbare kenmerken, en geeft inzicht in gewenste benaderingen door mentoren tijdens individuele gesprekken met risicojongeren.

De plechtigheid is desgewenst via een livestream volgen, uitgezonden vanuit het Groot Auditorium in het Academiegebouw van de Universiteit Leiden. De link hiertoe staat hier.

Meer informatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen