Menu
  English

  Verspreid over heel Rotterdam

  Wij hebben vestigingen in alle delen van Rotterdam. De studenten en medewerkers zitten dus verspreid over de hele stad.

  Kaart Hogeschool Rotterdam

  De Hogeschool Rotterdam biedt studenten drie categorieën opleidingen aan: bachelors, masters en de tweejarige Associate degrees (Ad's). Ze zijn alle drie weer verdeeld in voltijd, deeltijd en duaal (combineren van leren en werken).

  Studenten:
  aantal studenten dat op peildatum 1 oktober 2023 stond ingeschreven bij de bachelor-, Ad- en masteropleidingen, exclusief niet bekostigde masteropleidingen

  Bron:
  AIC Informatievoorziening/CcS Beleidsonderzoek niet-bekostigde masters