Menu English

Klimaatadaptatie door gedragsverandering: sleutel tot ontwikkelen van slagvaardige organisaties als onderdeel van onze toekomstbestendige stedelijke gebieden

Beschikbaar voor studenten van alle opleidingen IGO

Het doel van dit vraagstuk is om een serious game te ontwikkelen die medewerkers van organisaties spelen als middel om: 

 1. medewerkers bewust te maken van hun invloed op klimaatadaptatie in hun werkomgeving en  

 2. medewerkers te motiveren om bij te dragen aan toekomstbestendige stedelijke gebieden, (binnen, buiten en/of onderweg) 

 3. medewerkers aan te zetten tot daadwerkelijke positieve actie om de verandering te weeg te brengen.  

 4. gedragsverandering teweeg te brengen bij de individuele medewerkers van organisaties,   

 5. Positieve effecten van acties en gedragsverandering te koppelen aan de duurzaamheidsstrategie (MVO/klimaatadaptie) van een organisatie 

Hiervoor wordt het volgende van jullie gevraagd: 

 1. Ontwikkel een eenduidige definitie van klimaatbestendig gebouwde omgeving en toon aan dat (o.b.v. de klimaateffecten) wanneer organisaties de ontwikkelde interventies uitvoeren en onderdeel maken van hun MVO-doelstellingen dit mede tot een versnelling kan leiden van de gewenste klimaatbestendigheid.   

 2. Ontwikkel interventies die door individuele medewerkers van organisaties (als totaal of van specifieke afdelingen) kunnen worden uitgevoerd die aan de volgende criteria voldoen: 

Voor de organisatie:  

 • Voor de lange termijn een positief effect hebben op de klimaatbestendigheid van de gebouwde omgeving en van hun organisatie 

 • Meetbare impact maken op een van de vier klimaateffecten: wateroverlast, hitte, droogte en zeespiegelstijging 

 • Maladaptatie tegengaat; 

 • Zonder de inzet van financiële middelen of met minimale inzet na goedkeuring van de organisatie op basis van een betekenisvolle business case; 

 • Bijdragen aan de MVO strategische KPI’s van die organisaties (verzin eventueel zelf de strategische KPI‘s als deze onbekend zijn binnen de organisatie) 

Voor de overheden: 

 • Past binnen de nationale klimaatadaptatie doelen van de rijksoverheid; 

 • Rekening houden met de sociale en culturele aspecten: o.a. SDG en ISO 26.000 [milieu, maatschappelijk betrokkenheid in de waardeketen bevordert en hiermee de opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing inzake klimaatverandering] die vragen om bewustwording en gedragsverandering van bedrijf en medewerker; 

Voor MEgood:  

 • Concreet kan worden omgezet in MEgoodspeluitdagingen met de volgende ingrediënten 

 • Content en oplossingsrichting met betrekking tot het gekozen onderwerp  

 • Uitdaging in de praktijk die helpt bij de oplossingsrichting en die meetbaar is en uitvoerbaar door medewerkers  

 • Een business case waarom organisaties deze gedrags- en actie zouden moeten willen toepassen  

Werkwijze van het multidisciplinaire vraagstuk: 

 • Op basis van research een normenkader opstellen van ca. 7 criteria voor het thema. 

 • Met behulp van research en toepassing van het normenkader een schriftelijke vergelijkingsanalyse maken van het thema bij 3 grote organisaties [die bij voorkeur betrokken zijn bij de Green Business Club] 

 • Kies één specifieke organisatie en werk uit hoe de verandering in die organisatie in gang moet worden gezet om continue verbetering op het gekozen thema te verkrijgen.  

 • Advies implementeren in de game rondom het gekozen thema.

Contactpersonen

Praktijkbegeleider: Adriaan den Ouden en Dana Dosset

Docenten: Isabela Cardoso en Goncalves LedoVincent Lo-A-Njoe

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen