Menu English

Welkom in de LWG kraam van Scheepvaart en Transport College en Lentiz

Lentiz

Lentiz onderwijsgroep bestaat uit acht scholen voor voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) en zes scholen voor mbo-onderwijs in de groene sector. Deze veertien unieke scholen bevinden zich in economische regio’s Greenport West-Holland (Westland, Oostland), Mainport en Freshport (groen en food in de stad), het vitale platteland van Midden-Delfland en Goeree-Overflakkee en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en zijn verspreid over zeven gemeenten. Ruim 7500 leerlingen en studenten volgen onderwijs op een van de scholen in zowel voltijd als deeltijdopleidingen en in de vorm van contractactiviteiten. In het onderwijs worden de leerlingen en studenten voorbereid op de toekomst en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen. Lentiz vindt het belangrijk dat leerlingen en studenten niet alleen kennis krijgen aangeboden, maar ook een moreel kompas en vaardigheden om zich te ontwikkelen als mens.

LIFE college
Op het LIFE college zal je stage lopen binnen de mbo-opleidingen niveau 1 en 2 en werk je onder begeleiding van en samen met de gezinsspecialist als onderdeel van het Zorg Doe Team. Het Zorg Doe Team bestaat uit een gezinsspecialist, een psycholoog, een zorgcoördinator en een jongerenwerker.  

Het ZDT verzorgt individuele begeleiding aan studenten die problematiek ervaren die van invloed zijn op hun schoolprestaties en aanwezigheid. De oorsprong van de problematiek ligt op school, thuis en/of in aanleg/ontwikkeling.

Informatie Locatie Barendrecht
Op Lentiz Barendrecht zul je stage lopen binnen het MBO, niveau 2 t/m 4.De mogelijkheid bestaat om ook mee te lopen bij het vmbo Groencollege leerjaren 3 en 4 (basis, kader, gemengd).Je bent onderdeel van het Zorgteam, dat bestaat uit de teamleider, zorg coördinator, schoolmaatschappelijk werker en jongerenwerker vanuit de Jonge Krijger. Ook ben je aanwezig bij de studentbesprekingen van het gehele docententeam. Je maakt contact met de studenten via de “Klas als Werkplaats” of via individuele kennismaking. Je krijgt helder op welk vlak de problematiek van de jongere ligt en kan individuele begeleiding verzorgen, maar ook meedenken met de jongere en/of het zorgteam over een oplossingsgerichte aanpak.

Scheepvaart en Transport College (STC)

Ligt je hart bij het begeleiden van jongeren in de leeftijd van 12 t/m 26 met zo’n beetje alles wat ze in hun leven tegenkomen? Op school zien wij deze jongeren elke dag en ze nemen hun rugzak vol talenten en uitdagingen met zich mee. Wij helpen ze die rugzak te dragen en hun talenten tot bloei tot laten komen tot ze met een diploma (of een goede verwijzing) weer van school gaan. We staan midden in de maatschappij en hebben met elke problematiek die je kunt bedenken te maken. Zin om intensief samen te werken maar ook een duidelijke eigen caseload te hebben? Welkom bij het Begeleidingsteam van het Scheepvaart en Transportcollege!  

Het Begeleidingsteam

Goed onderwijs vraagt, wanneer nodig, om goede begeleiding. Begeleiding is een onderdeel van onderwijs en heeft een didactische en een pedagogische basis. Bij STC Group ontvangen studenten / leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften adequate begeleiding. 

De studenten / leerlingen van STC Group worden opgeleid voor beroepen waar veel zelfstandigheid, discipline en inzet wordt vereist. 

De Begeleiding richt zich naast die beroepsvaardigheden ook op de persoonlijke ontwikkeling van de student / leerling waardoor ze vaardiger zijn en zelfstandig regie kunnen nemen in hun carrière en weten hoe zij zelf zorg kunnen dragen voor hun eventuele extra ondersteuningsbehoeften. 

Naast de begeleiding van de leerling / student zorgt de afdeling Begeleiding voor de begeleiding van studenten die bij Prokino Robbenoord wonen, begeleiden we de startende docenten die een PDG of lerarenopleiding volgen en plannen en organiseren we via het Examen Bureau de centrale examens Nederlands, Engels en Rekenen en de instellingsexamens via TOA. 

Missie; waar staat de afdeling voor 
Studenten / leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte voor te bereiden op een baan binnen de scheepvaart, het transport of het havenindustrieel complex. Hen zodanig begeleiden dat zij zelfstandig de regie kunnen nemen in hun carrière en weten hoe zij zelf zorg kunnen dragen voor hun eventuele extra ondersteuningsbehoeften. 

Visie; waar gaan we voor 
De afdeling wil dat docenten / SLB-ers in staat zijn om extra ondersteuningsbehoeften van studenten / leerlingen te herkennen, daarin te ondersteunen en te weten wanneer zij voor extra expertise kunnen doorverwijzen naar de afdeling Begeleiding.​​​​​​​ 

Waarden; hoe doen we dat  
Wij gaan ervan uit dat ieder mens een uniek set aan mogelijkheden, vaardigheden en talenten heeft en dat deze het hele leven in ontwikkeling zijn. Dat de mens in basis vol vertrouwen, open, enthousiast en nieuwsgierig is en op zoek naar plezier en verbinding. Daarnaast dat de mens zich alleen kan ontwikkelen als er een positieve relatie is, zijn competenties worden gezien en zijn autonomie wordt gewaarborgd.  

Bekijk de vacatures:

- Lentiz: studentbegeleider
- Scheepvaart en Transport College: studentbegeleider

Contactpersonen Lentiz:


Lentiz Barendrecht: Marjan van der Meer

Ik ben Marjan van der Meer en ik coördineer de zorg op het MBO Lentiz in Barendrecht. We zijn een klein, groeiend MBO, waar de zorg nog steeds in ontwikkeling is. Er zijn op onze locatie 4 opleidingsdomeinen in niveau 2,3, en 4. De 4 domeinen zijn:

Dieropleiding, waar qua zorg vooral veel sociaal-emotionele problematiek is.
Loonwerk, waar vaak gedragsproblematiek aanwezig is.
Hovenier en Business & Management.
We hebben wekelijks een intern zorgoverleg, waarbij we overzicht houden en de route uitzetten hoe de zorg te bieden aan onze studenten.


Lentiz Life College: Smiljan Grubesic (sgrubesic@lentiz.nl)

 


Stagiaire Lentiz Life College: Maduvidebie Raveena Changoer

"Ik loop stage bij Lentiz Life College in Schiedam. Inmiddels ben ik al 23 jaar oud. In het verleden heb ik in Suriname gewoond en natuurlijk daar het onderwijs gevolgd. Toen ik zeven jaar oud was, hebben mijn ouders het besluit genomen om naar Nederland te verhuizen. Hier ben ik in de stad Rotterdam opgegroeid, samen met mijn lieve oudere zus van 26 jaar oud en mijn twee prachtige zusjes van 17 jaar oud. Ik woon nog steeds bij mijn ouders. Als ik trots op ben, dan zijn dat mijn ouders wel. Vooral op mijn moeder. Ik kan alles met haar delen en zij staat altijd achter mij. Een eigenschap van mij is dat ik erg behulpzaam ben. Ik probeer altijd mensen te helpen, omdat het mij een goed gevoel geeft dat ik iets voor een ander heb kunnen betekenen. Daarnaast vind ik het ook heel belangrijk dat het beste uit ieder jongere wordt gehaald en dat ieder jongere iets kan betekenen voor de maatschappij. Dit kan ik bereiken door de jongeren bewust te maken van hun eigen verborgen talenten."


LWG-docent: Job Reniers 

Contactpersonen STC:

 
Praktijkbegeleider: Arno den Otter


Staiaire: Lisa van den Akkerveken

"Het leuke aan stage lopen bij het STC is dat je je eigen caseload draait. Je gaat vooral zelfstandig aan de slag. Aan het begin maakt iedereen je duidelijk dat je altijd vragen mag stellen en mee mag kijken dit is mega fijn! Rondom een super fijne en leerzame stage!"

Stagiair: Nick Vrijmoet 


LWG-docent: Job Reniers 

 

 

 

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen